Raad op Zaterdag

geplaatst in: Algemeen | 0

Regelmatig schrijft een van de (steun)fractieleden over zijn of haar ervaringen bij PE. Deze keer is dat Alex Kleijnen, raadslid sinds 2010.

Zaterdag jl. bezocht ik samen met partijgenote Anneke Knoppert het VNG-regiocongres voor raadsleden. Plaats van handeling: Den Haag. Op het programma stond een keur aan workshops. Terwijl de interesse van collega Anneke uitging naar de bijeenkomst over de nieuwe Omgevingswet, ging mijn belangstelling uit naar een sessie over het gebruik van de ‘monitor sociaal domein’. Wat is dat dan, zult u zich misschien afvragen. Welnu, zo’n monitor sociaal domein is een periodiek rapport bestaande uit twee delen: enerzijds het profiel van de gemeente (o.a. inwonersaantal, werkloosheidscijfers en gegevens betreffende de gezondheid, sociale situatie en leefstijl), anderzijds de cijfers over het gebruik van zorg en ondersteuning. Bedoeling is dat de monitor behulpzaam is bij het bekijken van de effecten en het beoordelen van de kwaliteit van de geboden hulp/ondersteuning.
Een dergelijke vorm van gebundelde rapportage vanuit de VNG, CBS, GGD en gemeenten zelf, is nog tamelijk nieuw.

De monitor zal in de loop der tijd worden doorontwikkeld, bijvoorbeeld met de cliëntervaringen en ook een financiële verantwoording. Het geeft straks de gelegenheid om Ermelo qua uitkomsten te vergelijken met andere gemeenten.
Voor mijn controlerende en toezichthoudende taak als gemeenteraadslid was deze workshop handzaam. Want het is niet eenvoudig om goed zicht te krijgen op de resultaten op het gebied van de WMO, Jeugdwet en Participatiewet. Vooral omdat deze decentralisaties voor de gemeente nog betrekkelijk nieuw zijn en bovendien veel zaken in regionaal verband worden uitgevoerd.