Bestemmingsplan Tonselse Veld eindelijk vastgesteld

geplaatst in: Algemeen | 0


Het bestemmingsplan Tonselse Veld, gisteravond vastgesteld in de raadsvergadering, is een gecompliceerd bestemmingsplan. Ooit was dit het gebied van de eenden en de boeren, maar in de loop van de jaren is het veranderd in een gemengd gebied met recreatie, woningen en bedrijven. En nu moest alles dus goed bestemd worden. Dit is noodzakelijk om handhavend te kunnen optreden wanneer er (weer) ongewenste ontwikkelingen zijn.
De twee heetste hangijzers in het bestemmingsplan waren de uitbreiding van camping de Haeghehorst en de nieuw aan te leggen ontsluitingsweg voor een vijftal bedrijven. Deze weg komt uit op de Eendenparkweg.

De uitbreiding van de Haeghehorst is voor PE echt een geval geweest van het tegen elkaar wegstrepen van de voor- en nadelen. Het gaat om een recreatiebedrijf zoals wij ze graag zien in Ermelo. Een echte gezinscamping met veel wisselende gasten die voor een weekeinde of een paar weken naar Ermelo komen om hier vakantie te vieren. Er wordt genoten van de mooie omgeving en volop gebruik gemaakt van de vele activiteiten die weer door andere ondernemers in en rond Ermelo georganiseerd worden. Ze bezoeken de Schaapskooi, het Pakhuis en de Molen die op hun beurt weer afhankelijk zijn van voldoende bezoekers.
De uitbreiding moet echter gebeuren in het achter de camping gelegen Natura2000-gebied. Dat is iets waar wij als natuurminnende partij niet automatisch bij staan te springen. We hebben weliswaar heel veel natuur in Ermelo, maar dat betekent niet dat je er daarom niet zuinig op hoeft te zijn. De uitgestrekte natuur is immers de reden voor de meeste mensen om hier hun vakantie te komen vieren.
Na een bezoek aan de Haeghehorst en een uitgebreide uitleg over de plannen zijn wij tot de conclusie gekomen dat het mogelijk is om ook als natuurminnende partij voor de uitbreiding te kunnen stemmen. Er is ons verzekerd dat het kappen van bomen zoveel mogelijk beperkt zal blijven en dat er niet gebouwd zal worden in het uitbreidingsdeel.

De problemen waar na tegenaan gelopen wordt bij het Tonselse Veld zijn het gevolg van het ruim 30 jaar niet handhaven in dit gebied. Om in de toekomst wel te kunnen handhaven zullen er nu bedrijven bestemd moeten worden waarvan je je afvraagt of ze op de juiste plek zitten. Het Tonselse Veld is immers geen industrieterrein. Verplaatsen is echter geen reële optie. Het bestemmen van de bedrijven geeft wel de mogelijkheid om ze te verplichten het gebied op te knappen. Iets wat bepaald geen overbodige luxe is. Het nadeel is echter dat door ze te bestemmen, dit gezien wordt als uitbreiding en er daarom door de provincie op aangedrongen wordt de verkeersafwikkeling via de achterkant van het terrein, dus via de Eendenparkweg, te doen. Dit zal een toename betekenen van het (vracht)verkeer. Het college stelde daarom voor om voor veel geld een deel van de Eendenparkweg en de Fazantlaan te voorzien van vrijliggende fietspaden en om de weg te verbreden. Dit voorstel kwam voor iedereen als een grote verrassing. Is dit nodig m.b.t. het aantal verkeersbewegingen? Is dit de oplossing die omwonenden graag zien? En voegt dit echt zoveel toe aan de recreatieve waarde van dit gebied? Moet je de mooie laanstructuur van deze wegen niet proberen te behouden? Kan het echt niet anders zodat er geen 80 bomen gekapt hoeven te worden?
Veel vragen waar nog geen antwoorden op zijn en daarom is het veel te vroeg om nu alvast te besluiten om 1,6 miljoen euro uit te geven aan iets waarvan nog helemaal niet vaststaat of het de juiste oplossing is. Het geld wordt daarom gereserveerd terwijl er eerst gekeken gaat worden wat de beste verkeersoplossing is voor het hele gebied. Dit laatste is geregeld door het indienen van een door het CDA en ons geschreven motie die mee ingediend is door de VVD en SGP en uiteindelijk door alle partijen is aangenomen.