Duurzaam vervoer in Ermelo

geplaatst in: Algemeen | 0

image (1)Op initiatief van raadslid Bea van ’t Hul dienden de coalitie partijen Progressief Ermelo, Christen Unie en CDA donderdagavond een motie in om het college op te dragen om groen vervoer in de kopen. VVD en Burger Belangen Ermelo stemden ook in met de motie.
Vanaf 2017 is Ermelo in regionaal verband mede verantwoordelijk voor de zogenaamde basismobiliteit. Dit is bijvoorbeeld het leerlingenvervoer, vervoer vanuit de WMO, de AWBZ maar ook de regiotaxi. De inkoop voor dit vervoer wordt door de zes gemeenten van de Regio Noord Veluwe (RNV) gezamenlijk gedaan.

In een gezamenlijk inkoopdocument zijn prijs en kwaliteit nadrukkelijk leidend. De drie partijen willen dat duurzaamheid bij deze aanbesteding maximaal meegenomen wordt.
Ermelo wil in 2030 energieneutraal zijn en in 2035 klimaatneutraal, dat betekent dat er naast het gebruik van duurzame energie als elektrisch rijden ook nadrukkelijk bespaard moet worden op het gebruik van fossiele brandstoffen.
Als Ermelo hebben we een hoge ambitie maar we zijn maar één van de acht gemeenten; alle acht hebben hun eigen inbreng. Vanuit Progressief Ermelo zijn de verschillende politieke partijen in de regio aangeschreven en opgeroepen de colleges van hun gemeente een zelfde opdracht mee te geven.  Als gemeente moet je zelf het goede voorbeeld te geven. Het kan toch niet zo zijn dat we in Ermelo straks minder schoon vervoer hebben dan er technisch al mogelijk is?