Een beter passend plan voor Kerklaan/Postlaantje

geplaatst in: Algemeen | 0

IMG_1746 (3)door Anneke Knoppert – Er is al veel gezegd en geschreven over de plannen van Uwoon voor de locatie tussen het Postlaantje en de Kerklaan. Een plan voor mooie appartementen voor ouderen en jongeren en drie zgn. mantelzorgwoningen waarbij de zorgbehoeftige in een eigen appartement op de begane grond woont en de mantelzorger met zijn of haar gezin op de twee verdiepingen daarboven. De appartementen zijn deels koop, deels sociale huur.

Het algemene gevoel is echter dat dit gebied wel heel intensief bebouwd gaat worden waardoor het slecht past bij de bestaande woningen. Ook leeft er de verwachting dat er parkeerproblemen zullen ontstaan, ondanks dat er volgens de officiële regels wel voldoende parkeerplaatsen aangelegd zullen worden.

Wanneer je als raad zo’n plan voor je krijgt waarvan je vindt dat het niet aan de eisen en verwachtingen voldoet, kun je twee dingen doen: terugsturen of aanpassen. PE heeft voor het tweede gekozen, net zoals de meerderheid van de raad. Door met duidelijke eisen te komen weet Uwoon waar ze aan toe is en dit geldt ook voor de omwonenden. Al deze eisen zijn verwoord in de verschillende amendementen en moties die toegevoegd zijn aan het voorstel.

De drie voor ons belangrijkste punten zijn de ruimtelijke kwaliteit/leefbaarheid van het nieuwe woonwijkje, de woningdifferentiatie en de opdracht tot meer overleg tussen Uwoon en de omwonenden.

Leefbaarheid wordt bepaald door de combinatie van passende gebouwen in een groene woonomgeving. Wanneer welke gebouwen als passend worden beschouwd is beschreven in de Notitie Omgevingskwaliteit . Hierin staan duidelijke voorwaarden m.b.t. hoogteverschillen en de grootte van de gebouwen t.o.v. de bestaande bebouwing. Het creëren van een groene omgeving is in dit geval niet moeilijk: immers, er staat al een rij van monumentale haagbeuken en nog een aantal volwassen bomen. Deze monumentale bomen zijn beschermd door de al in 2005 vastgestelde Notitie ter Bescherming van Monumentale Bomen en mogen enkel bij hoge uitzondering gekapt worden. En daarvan is in dit geval geen spraken. In tegendeel zelfs; ze kunnen prima ingepast worden in een stuk groen in het nieuwe wijkje waar de toekomstige bewoners elkaar kunnen ontmoeten en de kinderen met elkaar kunnen spelen.

Door te kiezen voor woningdifferentiatie i.p.v. allemaal woningen in hetzelfde prijssegment, zullen er huur- én koopwoningen komen in verschillende prijsklassen zodat deze woningen voor zoveel mogelijk mensen bereikbaar zijn.

Het overleg tussen Uwoon, de omwonenden en de gemeente is niet door iedereen als voldoende ervaren. Dat is jammer, want eigenlijk is iedereen het er over eens dát er iets moet gebeuren op deze locatie en ook dat er behoefte is aan woningen in het centrum. Wij vertrouwen erop dat er voldoende overlegd zal worden over het definitieve plan wat Uwoon zal ontwerpen, zodat er overeenstemming is wanneer het bestemmingsplan vastgesteld moet worden.