Raadslid Alex Kleijnen geeft inkijk in zijn agenda

geplaatst in: Algemeen | 0

PROGRESSIEF_ERMELO_Website_Raadsleden-101door Alex Kleijnen – Nu het mijn beurt is om een blog te schrijven is het misschien wel eens aardig om een inkijkje te geven in mijn agenda van de afgelopen tijd. Hierbij dus; vind er wat van.

18 mei – Gesproken met twee vertegenwoordigers van klantenpanel Sociale Dienst Ermelo over het thema armoede en hoe dat er in het leven van alledag uitziet. ’s Avonds het Sportcafé in theaterzaal gemeentehuis bezocht. Samen met inwoners, sportverenigingen, scholen en andere maatschappelijke organisaties stil gestaan bij het belang van sport voor de gezondheid, het welzijn en het plezier.

19 mei – Lezing bijgewoond van prof. Bas de Gaaij Fortman over zijn boek Moreel Erfgoed wat handelt over al wat Nederland aan publieke moraal heeft verworven, zoals gelijke behandeling en het discriminatieverbod. Daar mogen we trots op zijn mits we er ook pal voor blijven staan.

23 mei – Fotoshoot met fractie en wethouder ten behoeve van de update van onze website. Aansluitend fractievergadering, agenda komende raadsvergadering voor besproken. Het was alweer snel 23.00 uur.

25 mei – Regionale raadsinformatiebijeenkomst in gemeentehuis Oldebroek over de onderwerpen beschermd wonen, maatschappelijke opvang, huiselijk geweld en kindermishandeling. Zware kost.

26 mei – Feestelijke opening vernieuwd dorpscentrum bijgewoond. Het is echt mooi geworden. Aansluitend raadsvergadering. Hoofdmenu: de Kadernota en plannen Strand Horst.

27 mei – Studie/praktijkdag: vertegenwoordigers gemeentebestuur en GGz Centraal. Nadenken over toekomst landgoed Veldwijk.

28 mei – Vrijwilligerswerk bij het Ontbijt van Ermelo. Eén groot feest van samenzijn. Meer dan duizend mensen op de been. Prachtig.

30 mei – Overleg met beleidsmedewerker Sociaal Domein gemeente Ermelo

1 juni – Inloopbijeenkomst herontwikkeling De Leemkuul. Presentatie van de woningbouwplannen inclusief vrijstaand pandje voor de maatschappelijke wijkfunctie.

2 juni – Bezoek informatiemarkt Alzheimercafé. Hoe de veiligheid en het welzijn van mensen met dementie in de thuissituatie te verbeteren.

3 juni – Bezoek De Parasol. Signalen en reacties opgehaald over wat de vaste gasten vinden van de plannen met De Leemkuul en in het bijzonder natuurlijk van de gedachte plek voor hun inloophuis.

6 juni – Algemene ledenvergadering Progressief Ermelo, locatie Theehuis Groevenbeek. Na afloop rondleiding op het landgoed Oud Groevenbeek en ter afsluiting een wijntje in de druivenkas.

7 juni – Vrijwilligerswerk bij de Voedselbank. Samen met 5 andere mensen uit onze partij geholpen met het verwerken/sorteren van inzamelingsopbrengst van (de) kerken. Spierpijn aan overgehouden.

8 juni – Fractievergadering. Voorbereiding op de komende commissievergaderingen. Veel thuis leeswerk in het vooraf hiervoor gedaan.