“Grof geschut” is nodig!

geplaatst in: Algemeen | 0

20160618_130503door Bea van ’t Hul – Motie aangenomen Ermelo wil in 2030 energieneutraal zijn, dat betekent dat er evenveel duurzame energie opgewekt wordt als dat er energie verbruikt wordt. Op dit moment wekken we, ondanks alle zonnepanelen die we in Ermelo zien verschijnen, nog steeds minder dan 1 % energie duurzaam op van het totale energieverbruik. Dat betekent dat we echt met grover geschut aan het werk moeten. We moeten als Ermeloërs besparen op het energieverbruik en meer zelf “grootschalig” gaan opwekken. Voor 2020 heeft Ermelo een eerste doel* genoteerd: in 2020 moeten we met ons allen 10% besparen op het energieverbruik en 10% zelf duurzaam opwekken.

Heel blij zijn we dat onze motie is aangenomen in de raadsvergadering van 30 juni 2016. De motie geeft de gemeente de opdracht om onderzoek te doen naar vormen van grootschalige opwek die voor Ermelo nuttig kunnen zijn: zoals zonne-energie, biomassa en windenergie. We kregen steun van het grootste deel van de gemeenteraad, CDA en CU zijn de mede-indieners en BBE ondersteunt de motie.

VVD en SGP haakten af vanwege het woord windenergie. Voor de laatste geldt: “wie de jeugd heeft, heeft de (duurzame) toekomst”. Zoals op de eigen website van SGP Ermelo vermeld staat roepen juist de SGP-jongeren op om in het kader van goed rentmeesterschap niet de verantwoording op anderen af te wentelen, maar zelf ook als SGP-ers verantwoording te nemen en windenergie niet uit te sluiten. De VVD zet in geothermie om Ermelo energieneutraal te krijgen, helaas is de Ermelose bodem daar waarschijnlijk niet geschikt voor.

Besparen

Helaas kregen we in de voorbereiding van de raadsvergadering geen steun van andere fracties tot een motie die opriep om elke huiseigenaar in Ermelo een warmte scan van zijn woning aan te bieden. Door een warmtescan kun je precies zien waar de warmte wegsijpelt uit je woning zodat je weet wat je kunt isoleren. Daarmee bespaar je energie maar ook financieel flink op je gasrekening en door minder gas te verbranden wordt er minder CO2 uitgestoten.

Als u hier wel interesse voor heeft, het Natuur en Milieu Platform Ermelo kan u adviseren. Om woningisolatie te financieren kunt u een beroep doen op de isolatie subsidie van de gemeente Ermelo

Rol van de gemeente

Volgens Progressief Ermelo moet de gemeente het goede voorbeeld geven en de rol aannemen van aanjager en ondersteuner. We constateerden in contact met burgers en bedrijven dat men zoekende is. Het Energieplein dat bestemd is om ondersteuning te bieden en inwoners de weg te wijzen functioneert ook volgens de gemeente nog niet optimaal. Blij zijn we met de toezegging van de wethouder dat het Energieplein verbeterd gaat worden. Daarnaast zet de wethouder in, na ons verzoek in de commissievergadering in mei en inmiddels breed gesteund door andere partijen, op een functionaris die enerzijds burgers kan helpen en ondersteunen in hoe hun woning te verduurzamen anderzijds de ondernemers kan ondersteunen in het verduurzamen van hun bedrijf.

Ik wil meedoen om Ermelo energie neutraal te maken maar hoe betaal ik dat?

Dan kunt u gebruik maken van de duurzaamheidslening van de gemeente Ermelo.

Mijn dak is niet geschikt voor zonnepanelen

Om Ermelo energie neutraal te krijgen zullen we echt alles in moeten zetten en met ons allen ons in moeten spannen. Ook in onze eigen Progressief Ermelo geledingen zijn we druk doende, door onder meer te onderzoeken hoe we in Ermelo een energie coöperatie kunnen opzetten. Als je deel neemt in een coöperatie hoef je niet zelf panelen neer te leggen maar kan dit b.v. wel op een gebouw van de gemeente of van een bedrijf en help je toch mee om jouw bijdrage te leveren in het opwekken van duurzame energie. Bij vragen of interesse: mail naar info@progressiefermelo.nl

*In het Programmaplan Naar duurzaam Ermelo 2016-2020 unaniem aangenomen in de raadsvergadering van 30 juni 2016.