Bestemmingsplan Westflank

geplaatst in: Algemeen | 0

img_1560In de gemeenteraadsvergadering van 13 oktober 2016 werd het ontwerpbestemmingsplan de Westflank besproken. In dit bestemmingsplan wordt o.a. geregeld dat er op de route tussen de Oude Telgerweg tot aan de Horsterweg een vrij liggend fietspad aangelegd kan worden, een weg door het Veldwijkbos en een nieuwe rotonde op de kruising Arendlaan en Telgterweg.

Er ging een langdurig proces aan vooraf waarin er veel overleg is geweest tussen de gemeente en direct betrokkenen al dan niet verenigd in Wijkvereniging West. Een onderwerp als verkeer leeft; helemaal als er iets verandert recht voor je eigen deur.

Voor Progressief Ermelo was het een lastig proces. Wij staan voor veilig fietsen en voor behoud van groen. Op een aantal plekken zoals in het Veldwijkerbos kon dat niet samen op. Wel hebben we kunnen bereiken door onze inzet dat er zo weinig mogelijk bomen gekapt worden en dat de meest waardevolle behouden blijven.

In deze raadsvergadering lag de nadruk met name op de Koperwiek. De gemeente wil het verder vrij liggende fietspad op dit laatste stuk over de bestaande weg van de Koperwiek leiden. De aanwonenden zagen het pad liever door het groen voor hun woningen aangelegd worden. Dit groen is echter een monumentaal bosje. We moesten aan afweging maken tussen de wens van de aanwonenden, het behoud van het groen en een goede fietsvoorziening. Na een stevige discussie heeft de meerderheid van de raad voor een alternatief gekozen: een aanpassing van de Koperwiek zodat het fietsverkeer en het autoverkeer daar ter plekke gescheiden kan blijven.