Armoedebestrijding blijft speerpunt

geplaatst in: Algemeen | 0

img_0446Geld maakt niet gelukkig. Dat mag zo zijn, maar te weinig geld maakt wel ongelukkig.

Armoede is een onderwerp wat sterk leeft; niet alleen in de raad maar ook bij het college. Bestrijding van armoede is zelfs een speerpunt in de gemeente Ermelo. Er zijn dan ook al goede inkomensondersteunende regelingen, maar het kan altijd beter. Tijdens de behandeling in de raadsvergadering bleken de partijen zich unaniem achter de plannen van het college te scharen. Bijvoorbeeld de plannen om de bestaande regelingen te verruimen en de informatievoorzieningen te verbeteren. Niet alle mensen die in aanmerking komen voor (financiële) ondersteuning weten deze namelijk te vinden. De in armoede opgroeiende kinderen staan voorop, maar ook volwassenen moeten geholpen worden om weer mee te kunnen doen in de maatschappij.

Raadslid Alex Kleijnen heeft namens Progressief Ermelo het college aangespoord om snel met een concreet plan te komen om chronisch zieken en gehandicapten met een laag inkomen te helpen met de almaar oplopende zorgkosten die zij hebben.

De door PE geïnitieerde jaarlijkse toelage van 75 euro voor iedereen (volwassenen én kinderen) die van het sociaal minimum moet rondkomen zal ook dit jaar uitgekeerd worden.