Aad volgt de Raad

geplaatst in: Algemeen | 0

door Aad Bezemer – Hoewel de publieke tribune bij deze eerste raadsvergadering in het nieuwe jaar nauwelijks bezet was, werd er een voor Ermelo toch wel belangrijk besluit genomen. Voor de laatste fase van de Verbinding gaf de gemeenteraad namelijk unaniem groen licht. Een mooi resultaat voor de wethouder, maar dat ging niet helemaal zonder slag of stoot. Bij de behandeling gaf BBE in eerste termijn aan dat het met de beeldkwaliteit nu wel goed zat, maar dat BBE er absoluut niet nog meer gemeenschapsgeld in wilde steken. En de wethouder vroeg wel om 418.000 euro extra voor het nu voorliggende plan. Alle andere partijen lieten weten dat ze gematigd blij waren met het voorstel. Gematigd, omdat ze wilden laten merken dat zij 418.000 euro ook wel veel geld vonden. Over de financiële kant van het verhaal ontstond daarna nog de nodige discussie tussen BBE en de andere partijen. Zo was de argumentatie waarmee BBE bleef volhouden dat er geen extra geld meer naar het plan mocht gaan, niet voor iedereen navolgbaar. De wethouder bracht nog naar voren dat alle toegezegde subsidies ook betrekking hadden op de al uitgevoerde fases. Toen het uiteindelijk op stemming aan kwam, verklaarde BBE voor het plan als zodanig te gaan stemmen, maar tegen de financiering. En dat kon niet, liet de burgemeester weten: er is een integraal voorstel en daar kan je voor of tegen stemmen, maar niet half voor en half tegen of andersom. Tot mijn grote verbazing stemde BBE vervolgens, net als de andere partijen, in met het voorstel. De grote woorden die waren uitgesproken, bleken door mij volstrekt verkeerd te zijn geïnterpreteerd. Of was er sprake van eenzelfde soort spel als zich eerder die avond in de Tweede Kamer had afgespeeld met Van der Steur in de hoofdrol: lang doen alsof, maar vooraf al te hebben bedacht toch te gaan toegeven. Het zou kunnen, wellicht was het geen toeval dat de woordvoerder van BBE tijdens zijn betoog het aftreden van Van der Steur al memoreerde. Tsja…

De Raad stemde ook nog unaniem in met een krediet voor vervangende nieuwbouw voor de Goede Herderschool. Een discussie over deze financiering die zich tussen CDA en wethouder door meerdere commissievergaderingen heen had voortgesleept, kwam hiermee ook tot een voorspelbaar eind, want wie wil nou dwarsligger zijn bij dit plan voor een nieuwe, duurzame school in Horst? Tsja…

Als sluitstuk werd bij de behandeling van de prestatieafspraken gemeente – Uwoon een motie op initiatief van de CU aangenomen. De motie draagt het college op om in een communicatieplan een SMART geformuleerde afspraak op te nemen hoe met communicatie en inspraak van belanghebbenden om te gaan bij plannen van Uwoon. De achterliggende gedachte is sympathiek, hieraan SMART vorm geven, lijkt me iets geheel anders. De CU valt hierbij overigens niet veel te verwijten, want feitelijk had de wethouder dit vorig jaar in mei al toegezegd. Tsja…