Aad volgt de Raad

geplaatst in: Algemeen, column | 0

door Aad Bezemer – Zoals gewoonlijk werd aan het begin van de raadsvergadering van 23 maart de agenda vastgesteld. Er waren deze keer nogal wat aanpassingen waarvan de belangrijkste was het doorschuiven van de bespreking van het strategisch financieel beleid. Curieus was hierbij dat er geen enkele toelichting bij werd gegeven. Lijkt me onbevredigend voor eventuele toehoorders die speciaal voor dit agendapunt waren gekomen. Omdat ik de vergadering achteraf via de bandopname heb beluisterd, heb ik dit verder niet kunnen waarnemen. Ondanks het vervallen van dit agendapunt bleef er nog genoeg te genieten deze avond.

Te beginnen van het vaststellen van het bestemmingsplan Horst-Noord. Een conserverend bestemmingsplan (alles blijft zoals het is, maar wordt nu netjes vastgelegd), dus weinig discussie zou je denken. Het tegendeel was waar. Centraal in de discussie stond een amendement van CDA, SGP en VVD dat afwijking van de maximale hoogte van 5 meter van bijgebouwen mogelijk moest maken. Los wat hiervan inhoudelijk kan worden gevonden, was vooral het type argumentatie dat door de indiener(s) werd gehanteerd opmerkelijk. Een kleine bloemlezing:

De buurtvereniging was niet tegen, dus voor; het gaat om een kastelen-landschap, hogere bijgebouwen verhogen daar de (architectonische) kwaliteit; een mening is maar een mening, maar als je iets denkt, is dat een feit; slechts een zienswijze vraagt om hogere bouwmogelijkheden, maar als je rondrijdt zie je dat er meer mensen zijn die hogere gebouwen willen; het buurtplan hoeft hier niet leidend voor te zijn; hogere gebouwen versterken de kwaliteit van het beoogde en gewenste open landschap; het college krijgt ruimere bevoegdheden en dat waarborgt een zorgvuldig afwegingsproces.

Mijn conclusie: iedereen vond wat hij/zij vond en dat bleef zo. De stemmen staakten, dus volgende raadsvergadering komt het amendement opnieuw -zonder nieuwe discussie- in stemming.

De bespreking van het onderwerp Resultaten Taskforce Parkeren leidde ook tot interessante inzichten. Centraal stond het rapport over de parkeersituatie rond het gemeentehuis. In opdracht van de Raad gemaakt door een gerenommeerd verkeerskundig onderzoeksbureau naar aanleiding van het extra aantal ambtenaren die er hun werkplek krijgen. Over dit rapport werd verschillend gedacht. Het CDA stelt het rapport niet ter discussie, maar wil wel afwijken van de aanbevelingen. De SGP vindt het rapport, weliswaar gebaseerd op onderzoek, ook maar een mening en lijkt weinig te begrijpen van professioneel verkeerskundig onderzoek. Dat laatste gold ook voor de VVD die grote vraagtekens zet bij het rapport en meer waarde hecht aan eigen gezond verstand „hoewel ik het niet zelf heb onderzocht”. Conclusie? Iedereen vond wat hij/zij vond en dat bleef zo. De stemmen staakten ook nu, dus volgende raadsvergadering komt het amendement opnieuw -zonder nieuwe discussie- in stemming.

Hier wilde ik het deze keer maar bij laten.