Hoofdpijn

geplaatst in: Algemeen, column | 2

door Anneke Knoppert – Gelukkig komen ze niet zo vaak langs, die zogenaamde hoofdpijndossiers. Maar nu zijn er dan toch twee in aantocht: het plan De Wegwijzer (Kerklaan/Postlaantje) en Markt 2.0. Wat beide plannen gemeen hebben is dat ze van groot algemeen belang zijn, dat ze een grote invloed hebben op de directe omgeving en dat ze beide voor de zomervakantie in de raad besproken en vastgesteld zullen worden. O ja, en dat wat er ook over besloten wordt er altijd ‘winnaars’ en ‘verliezers’ zullen zijn. Zo voelt het tenminste.

Voor De Wegwijzer zijn twee plannen in omloop: het plan van Uwoon (eigenaar van het terrein) en het plan Ritzen, wat gemaakt is op initiatief van een betrokken inwoner. Beide plannen hebben zowel voor- als tegenstanders. Over het plan van Uwoon heeft de raad in maart 2016 gezegd dat het op meerdere punten niet aan de regels voldeed. Dit had te maken met het woningbouwprogramma, de beeldkwaliteit, het behoud van de monumentale bomen en het parkeren. Voor al deze punten zijn in de raad amendementen ingediend zodat het voor Uwoon duidelijk was waar aanpassingen nodig waren. Dat er aanpassingen gedaan zijn is terug te zien, dat ze niet allemaal 100% uitgevoerd zijn helaas ook. Moet je dan als fractie strak vasthouden aan de regels (door de raad zelf vastgesteld) of moet je ter wille van het algemeen belang (woningen in het centrum) die regels wat loslaten? En dan is er nog dat andere plan wat geen raadsvoorstel is, en waar we dus niet over gaan praten, maar wat wel de voorkeur heeft van een deel van de omwonenden.

Markt 2.0 geeft weer andere dilemma’s. De verbouwing en uitbreiding van het blok waar de Aldi inzit levert behalve extra winkelmeters (zijn die nodig?) ook (deels sociale huur) appartementen op en het geheel zal er qua uiterlijk op vooruitgaan, zeker aan de achterkant. Eén monumentale boom zal sneuvelen, maar er komt wel een parkeergarage onder het pand voor de bewoners van de appartementen. En dan is er het blok van de Plus. Ook dat moet flink uitgebreid worden, maar levert dat iets op anders dan meer winkelmeters? Hiervoor moeten drie monumentale bomen gekapt worden en moeten er heel veel extra parkeerplaatsen aangelegd worden wat weer ten koste zal gaan van veel bomen en groen rondom het gemeentehuis en de Chevallierlaan. Bovendien heeft zo’n uitbreiding grote invloed op de woonsituatie van de bewoners die boven de Plus wonen. Moet je dan misschien het ene plan wel goedkeuren en het andere niet?

Er zal de komende maanden dus flink gewikt en gewogen worden door de fractie van Progressief Ermelo; voldoende om flink hoofdpijn van te krijgen.

 

 

 

2 reacties

 1. Rieja

  Dat zijn idd zaken om hoofdpijn van te kunnen krijgen.Puf….
  Denk aan de kleinen in deze en houd oog voor Natuur en milieu!
  Veel wijsheid en sterkte!!

  Laat je niet gek maken.

 2. G. Heemskerk

  Anneke,
  Ik wens je veel wijsheid toe bij de beslising over beide plannen.
  Zoals ik al eerder heb opgemerkt vind ik dat onder de huidige omstandigheden winkelmeters niet opwegen tegen het verlagen van het woongenot van de directe aanwonenden (veelal ouderen die niet direct zullen protesteren). Ook opofferen van drie monumentale bomen voor meer winkelmeters vind ik geen goed zaak.
  Ik volg de zaak met belangstelling.