Kleijnen over het verkleinen van de gezondheidsverschillen

geplaatst in: Algemeen | 0

door Alex Kleijnen – Tijdens de raadsvergadering van 20 april jl. was het gezondheidsbeleid van Ermelo aan de orde. Het ging over GEZOND OPGROEIEN, GEZOND OUDER WORDEN en het belang van een GEZONDE LEEFOMGEVING. Allemaal van groot nut en bovendien leerzaam. Alle raadsfracties hebben uitgesproken waar het college bij de uitvoering van het beleid rekening mee zou moeten houden. Ik heb namens PE de verwachtingen en aanbevelingen overgebracht.

Mijn betoog eindigde als volgt: Progressief Ermelo wil het gemeentelijk beleid niet te politiek maken. Het gaat om een algemeen belang, maar … gezondheid is ongelijk verdeeld. Mensen met een lage sociaal economische status hebben een verhoogd gezondheidsrisico. We hebben het over mensen met een lage opleiding, laag inkomen, schulden, werkloosheid, eenoudergezinnen (die lopen ook wat meer risico’s) en mensen van allochtone afkomst. We kennen deze mensen in Ermelo ook. Het verschil in levensverwachting van mensen met een lage sociaal economische status ten opzichte van mensen met een hoge sociaal economische status is gemiddeld zes jaar! Ook hebben zij minder gezonde levensjaren. Dat is nogal wat! Ons beleid moet dus gericht zijn op het verkleinen van de gezondheidsverschillen. Hoe gaan we dat doen? En hoe bewaken we de toegankelijkheid van de zorg? Denk hierbij aan de mensen die de zorg mijden vanwege de eigen bijdrage, vanwege de financiën dus. Dat hebben we al vaker aangekaart in de raad. Daarom verwacht de fractie van PE bij de uitvoering van het gezondheidsbeleid nu veel aandacht voor deze kwetsbare groep. Daarvoor moeten de sociale dienst, de WMO, het armoedebeleid en de schuldhulpverlening hun krachten bundelen.

Nieuwsgierig naar het volledige verhaal? Luister op uw gemak via internet de band af via de website van de gemeente Ermelo, raadsvergadering 20 april, agendapunt 8 Gezondheidsbeleid.