Fractie PE geeft slinger aan burgerparticipatie

geplaatst in: Algemeen, column | 0

door Alex Kleijnen – Er staat heel wat te gebeuren op het Pretoriusplein in Ermelo. De RK basisschool Prins Willem Alexander gaat op het plein een nieuwe school bouwen. Dat is mooi, want het huidige gebouw is op. De bedoeling is dat de nieuwbouw in de zomer van 2018 gereed is. Dan wordt de oude school en het daarnaast gelegen gebouw van de voormalige Waterval(Vlinder)school afgebroken. Alleen het oude gebouw van De Sterrenschool, nu tijdelijk in gebruik door De Klokbeker, blijft voorlopig. Maar ook dit gebouw gaat, gezien haar leeftijd, over enkele jaren verdwijnen. Er komt dus aardig wat ruimte vrij op het Pretoriusplein.

Wat kan daar mee? Er zit nu nog een zogenaamde bestemming ‘maatschappelijk’ op het terrein. Maar ergens in de papieren staat het plein ook genoemd als mogelijke woningbouwlocatie. Op dit moment zijn er echter nog geen harde plannen. Vandaar dat wij als fractie van Progressief Ermelo dachten: laten we het aan de omwonenden zelf vragen. Voordat er iemand vanachter een bureau iets bedenkt. Welke ideeën en wensen hebben aanwonenden zelf over de toekomstige inrichting van de vrijkomende ruimte? Het gaat immers om hun directe woon- en leefomgeving. Dat is dus gedaan.

PE-raadsleden Anneke Knoppert en Alex Kleijnen zijn de wijk ingegaan. De meeste omwonenden zijn gesproken. En de input die is verkregen, is inmiddels aan de mensen gepresenteerd. De belangstelling hiervoor was groot. Zowat 50 wijkbewoners kwamen opdraven. Het onderwerp leeft sterk in de wijk. Wat de mensen het liefst zien gebeuren liet weinig te raden over. Het overgrote deel van betrokkenen ziet graag een parkachtige invulling van het plein. Met veel groen en speelgelegenheid voor de kinderen. Ook meer parkeergelegenheid, want veelal moet het blik nu langs de weg worden geparkeerd. Wat de mensen in ieder geval niet willen is woningbouw. Er zijn al genoeg stenen. Dat hadden we als fractie al uitgezocht. Dit stukje Ermelo heeft de grootste bebouwingsdichtheid van allemaal. Daarom is een groene invulling van grote maatschappelijke waarde. Het verbetert de leefbaarheid. Om die reden was ook het gemeentelijk Leefbaarheidsteam uitgenodigd. Om straks met de buurt mee te denken. Welke burger- initiatieven zijn mogelijk e.d. Spontaan hebben na afloop van de bijeenkomst een zevental mensen zich hiervoor aangemeld.

Voor de fractie van Progressief Ermelo was al het voorbereidend werk meer dan de moeite waard. Als raadsfractie weten we goed wat onze inzet zal zijn als het Pretoriusplein straks aan de orde komt in de gemeenteraad. We hebben goed geluisterd en voelen ons gesterkt in onze opvattingen: vergroening van het terrein!