It takes a village to raise a child

geplaatst in: Algemeen, column | 0

Door Alex Kleijnen – De gemeente Ermelo is momenteel bezig met het actualiseren van haar publiek gezondheidsbeleid. Eén van de belangrijkste thema’s hierbij is gezond opgroeien. Belangrijke vraag hierbij is: “hoe de jeugd te stimuleren en te inspireren tot het maken van gezonde keuzes en gezond gedrag”. De ouders zijn natuurlijk de eerst verantwoordelijken. Maar zij kunnen het niet alleen. Om het even kort door de bocht te zeggen, feitelijk zijn wij allen mede-opvoeders: familie, nabuurschap, het verenigingsleven, de kerk, de gemeente en één ieder die beroepshalve van doen heeft met jongeren. De school speelt in dit rijtje logischerwijs een grote rol. Maar hoe krijgt het onderwerp gezond opgroeien een plek in het onderwijssysteem? Dat was voor de fractie van PE een goede reden voor een werkbezoek aan Groevenbeek.

Dus op naar de Paul Krugerweg alwaar we hartelijk werden ontvangen door Rein Tanis, woordvoerder van de school, en directielid Tanja Huisman. Het werd een levendig gesprek. Diverse onderwerpen waar de school in het kader van publiek gezondheidsbeleid actief mee is passeerden de revue. Zoals voorlichting over de gevaren van alcohol en drugs, verstandig omgaan met de moderne sociale media, de bevordering van seksuele weerbaarheid en hoe de school omgaat met een niet-pluis gevoel/dat er iets niet klopt bij een leerling. Bij dat alles werkt men samen met de GGD, het CJG, de leerplichtambtenaar en met Tactus verslavingszorg. Het beschikbaar zijn van de schoolarts en directe inzet van jeugdzorg is wel een voorwaarde. Primaire taak blijft uiteraard het geven van onderwijs, want de school is natuurlijk geen instelling voor maatschappelijk werk.

En daar komt tegenwoordig heel wat bij kijken; zoveel is ons wel duidelijk geworden.                                                                                                   Interessant om te horen was dat Groevenbeek een Eco-school is, dat is een internationaal certificaat. Er worden activiteiten georganiseerd die de school stap voor stap verduurzamen (Led-verlichting in plaats van TL-lampen, zonnepanelen op het dak, watertappunten en afvalscheiding)

Een niet onbelangrijk onderwerp was het punt van de ouderbijdrage. Hoe gaat Groevenbeek om met ouders die aangeven de schoolkosten toch niet te kunnen/willen betalen? Nu de schoolboeken door het rijk worden betaald, valt voor de ouders deze grote kostenpost weg. Maar ouders worden nog wel geconfronteerd met de kosten van schoolexcursies en werkweken en de aanschaf van de iPad. Als fractie zijn wij van mening dat voor de leerlingen financiën geen onderscheidende factor op school mag zijn. De school hanteert een keuzeprogramma, van goedkoop thuiskamp tot duurdere buitenlandreis.

Tenslotte is er gesproken over de uitbreidingsplannen van Groevenbeek. Er is behoefte aan extra onderwijs- en overblijfruimtes. Het budget daarvoor moet nog door de gemeenteraad worden vrijgegeven. Of er ook krediet beschikbaar komt voor uitbreiding van de sportfaciliteit (sporthal) is zaak van verder overleg.