Aad volgt de Raad

geplaatst in: Algemeen, column | 0

Door Aad Bezemer – De agenda van de Raadsvergadering van 8 juni voorzag in twee inhoudelijke bespreekstukken. Het eerste betrof de vaststelling van het Bestemmingsplan Parkeernormen. Dat werd een wat taaie bespreking waarbij SGP en BBE een motie hadden voorbereid waarin het College werd opgedragen om direct verder te gaan met het doorontwikkelen van het nu vast te stellen Parkeerbeleid en daarin op te nemen een parkeernorm van minimaal 1 per woning. Beetje vreemde motie, logischer lijkt om na vaststelling van het nieuwe beleid eerst eens af te wachten hoe dit in de praktijk werkt, het vervolgens te evalueren en dan eventueel aan te passen. Dit was ook wat PE voorstelde. Vervolgens bleek dat het CDA nog wel wat losse eindjes in dit bestemmingsplan zag en wilde daar op korte termijn met de andere fracties over praten en (nog) de motie -hoewel sympathiek- niet steunen. Omdat dat door sommigen ook als “evaluatie” werd betiteld, ontstond er weer de nodige spraakverwarring. Naar elkaar luisteren valt niet altijd mee, maar na enkele verhelderende opmerkingen van de burgemeester snapte iedereen het weer en werd afgesproken dat de losse eindjes later dit jaar zullen worden besproken. Daar hoort dan ook de salderingsregeling bij, waar inmiddels ook niet iedereen meer gelukkig mee is.

Bij aanvang van dit agendapunt had ongeveer iedere fractie aangegeven de bespreking kort te houden en zo kon al na ruim 50 minuten worden overgegaan naar het volgende agendapunt, het vaststellen van het Bestemmingsplan Kerklaan-Postlaantje.

Dit agendapunt zou aanleiding voor een fors debat kunnen zijn, maar dat was niet het geval. Veel kruit was vooraf al verschoten en de dampen daarvan bleken deze avond al te zijn opgetrokken. Dat gaf een helder zicht op ieders positie. De aftrap werd door PE gedaan en dat was meteen geheel to-the-point. Nog niet vaak heb ik zo’n helder en duidelijk betoog gehoord over dit toch zeer beladen onderwerp. Om hier een enkele opmerking uit te halen en van mijn commentaar te voorzien, zou geen recht doen aan deze bijdrage en doe ik dus niet. Graag raad ik iedereen aan om de uitgesproken tekst eens na te luisteren op de website van de gemeente. Verder was duidelijk dat de standpunten door de fracties waren ingenomen, daar veranderde de bespreking van het onderwerp verder niets aan. De coalitie was voor, de oppositie was tegen. Het ziet er eindelijk naar uit dat een aantal woningzoekenden nu op afzienbare termijn op deze locatie een passende woning zal vinden en dat is winst.