Van onze centen

geplaatst in: Algemeen | 0

Verdeel het beschikbare geld over de verschillende voorzieningen

 Woensdag 5 juli neemt de gemeenteraad een besluit over het nieuwe sportcomplex Calluna. Er zal door de gemeenteraad een nadrukkelijke afweging gemaakt moeten worden tussen het beschikbare geld en de voorzieningen die je wilt hebben binnen het sportcomplex én geld dat je aan andere voorzieningen in Ermelo wilt besteden. Progressief Ermelo heeft afgelopen weken veel Ermeloërs gesproken, waarbij opvalt dat er 50/50 gedacht wordt over een al dan niet recreatief bad. Belangrijker voor de fractie is dat Ermeloërs aangeven dat het beschikbare geld verdeeld moet worden over verschillende voorzieningen.

Afgelopen weken hebben de fractieleden van Progressief Ermelo ruim 100 mensen gesproken over de financiën en de veiligheid in Ermelo. De verhouding inwoner en (vakantie-)gast was 80 om 20. Praktisch iedereen was het er over eens dat Ermelo een goed zwembad moet hebben, men beschouwt een zwembad als een basisvoorziening. Belangrijk voor zwemlessen, en gezond bewegen voor zowel kinderen als ouderen. Hoe dat zwembad er uit moet zien daar verschillen de meningen over. Een enkeling vindt een bad om baantjes te trekken voldoende, anderen willen het uitgebreider. Daarin varieerden de meningen, de helft wil een vergelijkbaar Calluna terug, van de andere helft hoeft dit niet zo nodig. Gehoorde argumenten: het huidige Calluna is ideaal met kinderen in basisschool leeftijd, het is overzichtelijk en ze vermaken zich enorm. Anderen zijn bang dat een kaartje voor een nieuw bad te duur wordt, juist met en gezin zijn de huidige prijzen nog te doen, dit moet niet te veel meer worden. Van de 20 bevraagde vakantie gasten, zwemmen er 6 regelmatig in Calluna, een gezin van 4 zwemt op de camping en de rest zwemt nooit.

Muntenspel, van onze centen

Ondervraagden kregen 10 muntjes die ze over 10 hoofditems die Ermelo aan gaan konden verdelen. Waar willen de Ermeloërs onze centen aan uitgeven? Aan vier onderwerpen geven Ermeloërs prioriteit als zij mogen kiezen waar het geld naar toe moet: Calluna, starterswoningen, onderhoud van groen en onderhoud van fietspaden, deze kwamen vrijwel gelijk uit de score. Vrijwel direct gevolgd door het armoedebeleid, duurzaamheid, veiligheid en Huis van Cultuur. Het wegenonderhoud kreeg opvallend weinig toebedeeld van de ondervraagden. De meeste mensen zijn het er over eens dat het beschikbare geld verdeeld moet worden over de verschillende voorzieningen. Over het algemeen is men heel tevreden in Ermelo, de voorzieningen zijn goed. Om dit ook goed te houden, hebben de meeste ondervraagden er geen bezwaar tegen als de belastingen iets omhoog zouden gaan. Wel opgemerkt dat niet een ieder dat kan betalen. Ondervraagden vonden een verhoging van 10-50 euro per jaar voor hen die het kunnen betalen heel acceptabel.

 Veiligheid

In tegenstelling tot cijfers uit misdaadmeters van o.a. het Algemeen Dagblad voelen alle ondervraagden zich veilig in Ermelo. Er zijn wel enkele nuanceringen: in tegenstelling tot vroeger doen mensen de achterdeur op slot, men past zich wel aan de huidige omstandigheden aan. Veel gehoord was dat je (sociale) veiligheid toch met elkaar maakt door op elkaar te letten en “normaal” met elkaar om te gaan. Veel gehoorde klacht was het verkeer in het voetgangersgebied, fietsers maar ook (vracht-) wagens die buiten de laad- en lostijden de straat inrijden.