Zomer: komkommertijd?

geplaatst in: Algemeen, column | 0

door Alex Kleijnen – De zomer is een slappe tijd als het om nieuws gaat. Veel mensen zijn op vakantie. Er is minder handel en het gemeenteraadswerk ligt ook stil. Veel staat op een lager pitje. En zo hoort het. Heerlijk om een poosje terug te schakelen, te genieten van de vrije tijd. De accu weer opladen. Zelf zijn wij thuis deze zomer niet weg geweest. Wel veel gewandeld en een paar dagtripjes gemaakt. Niks zieligs hoor. Immers later dit jaar wil ik met mijn vrouw naar Japan. Dochterlief in Tokyo opzoeken. Zij verblijft aldaar vanwege haar studiestage.

Echter helemaal niks doen in de vakantieperiode zit niet in mijn aard. Gemeenteraadslid c.q. volksvertegenwoordiger voel ik me het gehele jaar door. Zo ben ik bezig geweest met het maken van twee korte filmpjes om aandacht te vragen voor zaken die in ons dorp spelen. Het ene filmpje heb ik gemaakt samen met fractiegenoot/raadslid Anneke Knoppert. Het gaat over de ongelukkige combinatie van spelende kinderen bij de fonteinen op het Raadhuisplein en de aldaar in/uit parkerende auto’s. Het andere filmpje maakte ik samen met fractiegenoot/raadslid René Arts. Dit filmpje gaat over de zichtbare gevolgen van de bezuinigingen op het onderhoud van het groen in de openbare ruimte. Beide filmpjes kunt u bekijken op onze Facebookpagina en op ons Twitter account.

Eind juli mocht ik samen met de heer Henk Burggraaff de openingshandeling verrichten en een woordje spreken bij de ingebruikname van het nieuwe onderkomen van inloophuis De Parasol. Leuk en eervol om te doen. De Parasol heeft een nieuwe stek gevonden op sportpark De Zanderij, in het vroegere clubgebouw van de korfbalclub KFC Ermelo aan de OudeTelgterweg.

De laatst overgeblevene in het voormalige wijkgebouw De Leemkuul is nu nog de Kledingbank. Dat gebouw wordt na de zomer gesloopt. Maar wat gaat er dan met de kledingbank gebeuren? Daar had ik zorgen over. Net als De Parasol verdient de kledingbank immers een goede plek. Beide voorzien in een maatschappelijke behoefte. Ik ben op bezoek geweest en heb navraag gedaan bij de stichting Welzijnswerk Ermelo. Vorige week hoorde ik dat er een oplossing is gevonden. De kledingbank kan, net als de volksuniversiteit, voorlopig verder in de leegstaande Vlinder(Waterval)school op het Pretoriusplein. Een goede zaak.

Tenslotte ben ik nog in gesprek geweest met het sociaal werk van De Baanveger. Er waren signalen dat het programma-aanbod deze zomer mager was. Dat bleek gelukkig niet het geval te zijn. Alle activiteiten voor de ouderen vinden normaal plaats. Wel jammer dat het 2 x p/week samen koken en samen eten gedurende de gehele maand augustus niet doorgaat (volgend seizoen nieuwe kans op beter)

Komende week beginnen de commissievergaderingen weer, vooruitlopend op het raadswerk. Ter voorbereiding hierop sprak ik met vertegenwoordigers van Het Pakhuis (en VVV) in zake het agendapunt “Herijking en opdracht Het Pakhuis”. En wat betreft het agendapunt “Evaluatie Sociaal Domein” sprak ik met een vertegenwoordiger van ‘s Heerenloo – Groot Emaus.