Reuring over de bomen op de Driesprong

geplaatst in: Algemeen | 0

Door Bea van ’t Hul – In de raadsvergadering van 12 oktober werd aan de gemeenteraad gevraagd om het bestemmingsplan De Driesprong vast te stellen. Progressief Ermelo vindt dit een mooi plan waar een flink aantal nieuwe woningen gebouwd gaan worden. Ook zal dit verwaarloosde stukje van Ermelo er enorm van opknappen.

Duurzaamheid PE vertrouwt er ook op dat het college er alles aan zal doen om zo duurzaam mogelijke woningen gebouwd te krijgen. Helaas kan dit met de huidige regelgeving niet afgedwongen worden, maar het nieuwe kabinet lijkt ‘gasloos’ bouwen in de nabije toekomst wel mogelijk te maken. Een wijkje dat bijvoorbeeld zelf zijn benodigde energie opwekt met zonnepanelen en warmtepompen wordt dan heel gewoon. Alles wat je nu al ‘gasloos’ kunt bouwen zou je eigenlijk ook moeten doen: immers, in 2035 zullen ook de bestaande woningen van het gas af moeten zijn. Dat is een hele grote opgave om voor elkaar te krijgen dus hoe eerder wij daar mee beginnen, hoe beter!

Amendement Enige reuring ontstond over de bomen op de Driesprong. De fracties van BBE en SGP dienden een amendement in om een aantal waardevolle bomen langs de rand van de Van Emsthof en de Heidelaan te redden van de kap. Progressief Ermelo ondersteunde dit amendement van harte. Er is namelijk onderzoek gedaan naar de huidige kwaliteit van deze bomen en een flink aantal van deze zomereiken hebben nog een flinke levensverwachting: minimaal tien jaar en een zestal zelfs meer dan 15 jaar. Dan is het niet erg duurzaam om deze grote bomen die zowel zuurstof leveren als kooldioxide opnemen te kappen en te vervangen door jonge aanplant. Daarbij blijkt uit recent onderzoek dat Ermelo jaarlijks erg veel bomen in de bebouwde kom kapt, veel meer dan andere gemeenten doen. We moeten echt veel zuiniger omgaan met ons groen. Volgens het college wist de raad al in 2016 dat deze bomen gekapt moesten worden, dus moesten we nu niet zeuren, maar deze specifieke informatie over de levensverwachting van de bomen is pas sinds kort beschikbaar. Er was helaas geen meerderheid voor het amendement, dus zullen er meer bomen sneuvelen dan nodig is.

Toekomstige bouwplannen Progressief Ermelo blijft zich inzetten om toekomstige bouwplannen steeds weer te beoordelen op de inpasbaarheid in het al aanwezige groen. Dus je kijkt éérst welke bomen er al staan en daar pas je de plannen op aan. Bij de ontwikkeling van het bomenrijke Veldwijkterrein zal dit zeker een grote rol gaan spelen. Dat deze manier van ontwerpen helemaal niet zo moeilijk is laat de Zorggroep Noordwest Veluwe zien met hun plannen voor de nieuwe Dillenburg en Rehoboth: daar kunnen vrijwel alle aanwezige bomen namelijk gewoon blijven staan.