Programmabegroting 2018

geplaatst in: Algemeen | 0

door René Arts – Op donderdag 9 november ging het in de raadsvergadering o.a. over de begroting van 2019. Progressief Ermelo heeft nogmaals aandacht gevraagd voor goede fietspaden. Hier zullen we ons voor blijven inzetten, ook in de nieuwe raadsperiode. Goede fietspaden nodigen uit tot meer fietsen. Dat is gezond, goed voor het milieu en goed voor de economie (toerisme).

Bij woningbouwplannen moet veel meer aandacht komen voor voldoende sociale huurwoningen, maar ook voor middeldure huurwoningen (net boven de huurtoeslaggrens). Deze worden nu te weinig gebouwd, terwijl er wel veel behoefte aan is.

Ook heb ik opnieuw aandacht gevraagd voor beter groenonderhoud. Het groen ziet er op veel plekken echt slecht uit. Er werd opnieuw een motie ingediend door meerdere partijen, waar onder uiteraard Progressief Ermelo. Wij deden dat zelf ook al voor de zomervakantie bij de Kadernota, maar toen was daar geen meerderheid voor in de raad. Naar aanleiding van de motie deed de wethouder de toezegging dat er al vroeg in 2018 geld vrijgemaakt wordt voor het wegwerken van achterstallig groenonderhoud. Onze opmerkingen in de raadsvergadering en de gesprekken met mensen in Ermelo en de publiciteit daaromheen hebben mede bijgedragen aan dit succesje.