Wie het weet mag het zeggen

geplaatst in: Algemeen | 4

door Anneke Knoppert – Kerkdennen moet verkleuren, daar was de voltallige raad het wel over eens in de raadsvergadering van afgelopen donderdag. Maar wat dat verkleuren dan precies betekent? Afgaand op het raadsvoorstel en de uitleg van de wethouder is verkleuren een ander woord voor revitaliseren. Oftewel: de boel een beetje opknappen, een paar boompjes erbij, een likje verf op de gebouwen en een heleboel nieuwe (vrachtwagen)parkeerplaatsen.

‘Verkleuring naar lichtere bedrijvigheid met minder overlast gevend vrachtverkeer’ is wat we als raad in 2012 met elkaar afgesproken hebben. Maar we hebben ook met elkaar afgesproken dat de bedrijven moeten kunnen blijven zitten waar ze zitten en moeten kunnen blijven doen wat ze doen. En o ja, de rechten van de perceeleigenaren mogen niet aangetast worden. Dan weet je dus dat er helemaal niets te verkleuren valt. Want echte verkleuring betekent dat je langzaam maar zeker de milieucategorieën op de percelen omlaag brengt. Op sommige percelen is dat al gebeurd, bijvoorbeeld bij de dansschool, de muziekschool, de sportschool, de Indoorski en nog zo wat bedrijven. Maar zolang deze verkleuring niet vastgelegd wordt in het bestemmingsplan, kan het maar zo van de een op de andere dag weer voor zwaardere bedrijvigheid gebruikt gaan worden. De wethouder vindt dit vastleggen ongewenst en onnodig; het zou de rechten van de eigenaren aantasten.

Ook de door de wethouder voorgestelde verkeersmaatregelen om het allemaal wat veiliger te maken op de wegen in en langs het industrieterrein waren vooral ingestoken op het gebruiksgemak van met name de vrachtwagens. De mede door ons ingediende moties voor het verbreden en van verlichting voorzien van het fietspad langs de Groevenbeekse hei (kunnen fietsers Kerkdennen mijden), het instellen van 30 km op de wegen op en rond Kerkdennen én het uitstellen van maatregelen voor de Oude Telgterweg (moet in samenhang met kruising Heidelaan/Oude Telgterweg/Steijnlaan) toonden aan dat niemand zich kon vinden in de voorgestelde maatregelen van het college.

Voor onze partij reden om tegen het raadsvoorstel van onze coalitiepartner te stemmen. Dat is niet iets wat je makkelijk doet, maar als een voorstel zo totaal niet voldoet aan de opdracht blijft er weinig anders over om te doen. Wat ons betreft zou de nieuwe raad een visie moeten vaststellen over de toekomst van Kerkdennen en aan de hand van die visie een opdracht geven aan het college. Helaas heeft de meerderheid van de raad besloten om de wethouder nog maar weer eens op pad te sturen om nog maar weer eens met de ondernemers te gaan praten over wat zijzelf graag zien gebeuren op het industrieterrein. Ik kan me zomaar voorstellen dat we na die praatronde weer eenzelfde uitslag hebben: de boel een beetje opknappen, een paar boompjes erbij, een likje verf op de gebouwen en een heleboel nieuwe (vrachtwagen)parkeerplaatsen.

4 reacties

 1. Heimen

  In Harderwijk heeft men een industrieterrein opgekocht om het Waterfront te bouwen. De ondernemers zijn daarbij schadeloos gesteld en/of een alternatief geboden binnen de gemeente. Waarom kwam PE niet met dit voorstel met een gedegen financiële onderbouwing en een alternatieve locatie voor de bedrijven?Kritiek leveren is ozo gemakkelijk maar na 20 jaar discussiëren nog niets doen is nalatig.

  • Anneke Knoppert

   In Harderwijk heeft men wel een keuze durven maken, in Ermelo is verplaatsing/opkoping van Kerkdennen altijd onbespreekbaar geweest; ook toen het goed haalbaar was. Maar de gemeente Ermelo doet niet aan actief grondbeleid, dus dan ben je snel uitgepraat. Dan heeft het indienen van zo’n voorstel ook geen nut. De vrijblijvendheid van het raadsvoorstel is voor PE reden geweest om tegen te stemmen; wij denken niet dat verkleuring hierdoor bewerkstelligd wordt. Dat was echter wel de opdracht van de raad aan het college.

 2. Kees

  Helder verhaal Anneke! Ik kan me ook zomaar voorstellen dat de volgende praatronde samenvalt met coalitie-besprekingen onder de heldere lucht van het voorjaar in 2018. Die zullen toch zeker op het niveau van visie worden gevoerd!?