Kandidatenlijst

Voor de komende gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 hebben de leden van Progressief Ermelo de volgende kandidatenlijst vastgesteld. Een mengeling van oudgedienden en nieuwkomers, bekende en minder bekende gezichten maar allemaal geworteld in de samenleving en werkend met een positieve instelling en een open blik. Zij vinden dat iedere inwoner van Ermelo recht heeft op een fatsoenlijk bestaan en om volwaardig mee te kunnen doen in de maatschappij. Ook zullen zij zich inzetten voor een groene, duurzame samenleving waarin natuur en milieu beschermd worden.

portretfotografie: Harro Bannink

1.  Anneke Knoppert (lijsttrekker)

Goed wonen in een gezonde, prettige leefomgeving moet voor iedereen mogelijk zijn. Ik blijf mij daarom inzetten voor de bouw van voldoende betaalbare duurzame woningen voor jong en oud, eenpersoonshuishoudens of gezinnen, zelfstandig of met zorg en/of begeleiding, huur en koop.

 

 

 

2.  René Arts

Ik zet mij in voor een sociaal en zorgzaam Ermelo. Door mijn jarenlange werkervaring binnen ‘s Heerenloo en Groot Emaus weet ik dat investeren in mensen het verschil maakt.

 

 

 

 

3.  Alex Kleijnen

Bij het besturen van zorgdorp Ermelo is het belangrijk dat er iemand in de gemeenteraad zit met een maatschappelijk werkachtergrond, met kennis van wat nodig is voor mensen die het op eigen kracht of met steun van hun naasten niet meer redden.

 

 

 

4.  Evelien Kars

Kinderen zijn onze toekomst! In mijn dagelijkse werk als coördinator peuterspeelzaalwerk zet ik mij in voor een veilige en liefdevolle omgeving voor de peuters. Zij verdienen een gezond Ermelo. Mijn blik als planoloog zal mij binnen de raad zeker helpen dit vorm te geven.

 

 

 

5.  Ivio Damming

Een groen en leefbaar Ermelo. Het werken naar dit doel door positieve en blijvende oplossingen is mijn drijfveer.

 

 

 

 

6.  Laurens Klappe (kandidaat-wethouder)

De afgelopen jaren heb ik als wethouder namens Progressief Ermelo gewerkt aan het realiseren van onze ideeën. Veel is goed geregeld zoals in de jeugdzorg, WMO, sport en bij kunst en cultuur. Er is echter nog veel meer te doen in de komende jaren.

 

 

 

7.  Jaantje Vink

Door mijn diaconaal werk weet ik hoe belangrijk het is voor mensen om mee te kunnen doen. Om dit voor iedereen mogelijk te laten zijn is goede mantelzorg noodzakelijk, net zoals armoedebestrijding.

 

 

 

8.  Jan Betten

Als budgetcoach weet ik als geen ander wat er speelt bij mensen met financiële problemen. Ik zal dan ook altijd opkomen voor deze groep. Goede ondersteuning en begeleiding van deze mensen is uiterst belangrijk.

 

 

 

9.  Aad Bezemer

Als nieuwe inwoner van Ermelo verwonder ik mij over de mooie omgeving. Voor velen hier zo gewoon dat aandacht voor behoud en duurzaamheid soms niet als urgent gezien wordt. Dat is het natuurlijk wel en daar zet ik mij voor in.

 

 

 

10.  Hans Ligtermoet

Ermelo op de kaart zetten is waar ik voor wil gaan. De combinatie van bos, heide, water, strand en het landelijke buitengebied maakt onze mooie gastvrije gemeente uniek. Hier moeten wij zuinig op zijn!

 

 

 

11.  Hanneke de Heij

Het roer moet om want onze aarde komt steeds meer onder druk te staan. Een groene samenleving, ook op gemeentelijk niveau in Ermelo, is daarbij van groot belang. Daar zet ik mij samen met de fractie van Progressief Ermelo voor in.

 

 

 

12.  Margryt Oldenhof

13.  Herman Bolhuis

Een voor de toekomst leefbaar (energie- en klimaatneutraal!) Ermelo vind ik belangrijk. De samenhang tussen inwoners, winkeliers, horeca en recreatie en dus ook goede werkgelegenheid zijn daarbij essentieel. Samen moeten wij het doen!

 

 

 

14.  Bert Visser

15.  Rein Tanis

Sociaal en duurzaam vind ik belangrijke kernwaarden die vooral zijn terug te vinden bij Progressief Ermelo. Zij ‘kleuren’ niet alleen het verkiezingsprogramma, maar ook het werk in de gemeenteraad.

 

 

 

16.  Gerard Reijners

17.  Anton van der Cingel

18.  André Kuijpers

19.  Maarten Mestrom

20.  Dirk de Vries Reilingh

21.  Pim Engelsman

Naast goede en betaalbare woningen voor iedereen, een plezierige en veilige woonomgeving, goede voorzieningen op het gebied van onderwijs, sport, welzijn en zorg, integratie van mensen met en zonder beperking, wil ik mij graag inzetten voor het stimuleren van kunst, cultuur en creativiteit in de gemeente Ermelo.

 

 

 

22.  Bea van ‘t Hul

De afgelopen vier jaar heb ik mij ingezet voor een duurzaam Ermelo. Er is op dit gebied al veel opgestart in onze gemeente. Stem op Progressief Ermelo om dit voort te zetten en de grote duurzame slag te slaan in de komende raadsperiode!