Een structuurvisie voor Veldwijk

geplaatst in: Algemeen | 0

Het is dan toch eindelijk zo ver gekomen: de structuurvisie voor landgoed Veldwijk en de Hooge Riet is vastgesteld. Het landgoed (aan beide zijden van de spoorlijn) is onderverdeeld in vier ontwikkelzones.

In het zuidelijk deel tegen de wijk De Maat aan ligt ontwikkelzone 1, hier zal de meeste woningbouw plaatsvinden. De tuinvereniging de Maatakkers zal een ander plekje krijgen, al dan niet op het landgoed.

Ontwikkelzone 2 ligt in het noordwestelijk deel in de hoek tussen de Oude Nijkerkerweg en de Horsterweg. Ook hier zal gebouwd worden.

De derde ontwikkelzone ligt achter het rijksmonument de Hooge Riet. Hier zal als eerste begonnen worden met het ontwikkelen. Wat er precies gaat komen is nog onbekend, iets wat ons raadsleden nerveus maakt. Daarom is vastgelegd dat er enkel achter het rijksmonument gebouwd mag worden om zo het aanzicht niet aan te tasten. Ook de Chevallierlaan met de monumentale bomen moet de huidige uitstraling behouden. Dus niet bouwen of parkeren onder de bomen en ook nieuwe uitritten zijn niet toegestaan.

En dan is er nog ontwikkelzone 4, ten noorden van de Horsterweg. Hier is beperkte woningbouw toegestaan. Wanneer er in de toekomst initiatieven ontstaan voor een natuurbegraafplaats in dit deel van het bos dan is dat in principe mogelijk, mits goed onderzocht.

De bestaande mogelijkheid om vier hoge kantoorpanden te bouwen net langs het spoor is verdwenen. Daar mogen ze niet meer komen, wel op andere ontwikkellocaties en dan alleen maar wanneer dat niet ten koste gaat van de bestaande monumentale panden die dan leeg zouden blijven staan. Al met al een structuurvisie met volop mogelijkheden om te bouwen en te veranderen, maar met de strikte boodschap dat het landgoed de parkachtige uitstraling moet behouden. Dit geldt uiteraard ook voor de monumentale panden en bomen.

Ggz heeft gelukkig aangegeven dat zij ook nog willen investeren in de zorg. Veel van de oude gebouwen voldoen niet meer aan de huidige eisen en zullen vervangen worden om zo betere zorg te kunnen verlenen aan de mensen die dat nodig hebben. En dat is eigenlijk het belangrijkste van allemaal, want Veldwijk staat immers voor zorg.