Het verhaal achter het nieuws

geplaatst in: Algemeen | 2
Progressief Ermelo
Progressief Ermelo

door Anneke Knoppert – Nu het eerste stof van de verkiezingen iets neergedwarreld is, is het de hoogste tijd voor tekst en uitleg namens de fractie. Er wordt namelijk veel gezegd en geschreven wat niet klopt.

Zoals alle politieke partijen doen hebben wij het laatste jaar teruggeblikt, vooruitgekeken en vooral nagedacht over wat wij als partij graag zouden willen doen en met wie we dat het liefste zouden doen. In de coalitie van de afgelopen vier jaar is weinig ruimte geweest om onze eigen kleur te laten zien en samenwerking met de oppositie werd niet gewaardeerd. Dit terwijl ik er toch van overtuigd ben dat democratie juist betekent dat de minderheid ook een stem heeft. Daarom was het voor ons duidelijk dat wij niet nogmaals in dezelfde coalitie zouden willen meedoen. Dit heb ik tijdens het grote verkiezingsdebat ook uitgesproken. Ook de andere partijen gaven aan dat zij een coalitie zouden willen vormen zonder het CDA, met uitzondering van CU.

Toen op verkiezingsavond bleek dat het getalsmatig mogelijk was om samen met BBE, SGP en VVD een coalitie te vormen, hebben wij met z’n vieren afgesproken om elkaar de volgende dag te spreken. Tijdens dat gesprek hebben wij alle vier de intentie uitgesproken om een coalitie te vormen, niets meer en niets minder. Van een coalitie is dan ook nog geen sprake, evenmin als van een coalitieakkoord. Wij hebben hiermee de gewoonte in Ermelo doorbroken om de grootste partij de leiding te geven om de andere partijen uit te nodigen om te horen wat zij van de uitslag vinden en hoe er verder mee om te gaan. Dit is omdat zowel BBE, SGP, VVD als PE al kenbaar hadden gemaakt niet met het CDA in een coalitie te willen zitten. Dan heeft zo’n gesprek weinig zin, ook niet wanneer het de gewoonte is.

Dat de grootste partij of de partij met de meeste winst altijd in de coalitie moeten zitten lijkt wellicht logisch, maar wanneer zij samen geen meerderheid vormen is dat niet zo. De vier partijen die nu samen praten vertegenwoordigen met elkaar meer stemmers, dat zou net zo goed logisch kunnen zijn. Wat deze ideologisch verschillende partijen gemeen hebben is dat we alle vier streven naar bestuurlijke vernieuwing met een duidelijkere rolverdeling voor raad en college en betrokkenheid van de inwoners vanaf het allereerste begin. Ook op andere onderwerpen zijn er voldoende overeenkomsten om hier samen mee aan het werk te gaan. Zal dan alles uit ons verkiezingsprogramma uitgevoerd kunnen worden? Waarschijnlijk niet omdat je nu eenmaal altijd concessies moet doen wanneer je samenwerkt met verschillende programma’s. Wat wij absoluut zullen vasthouden is de weg naar een gezonde toekomst: een toekomst voor Ermelo waar mensen gezond kunnen leven, wonen, ontspannen, werken en besturen.

2 reacties

 1. Ruud

  1. het proces naar zo’n coalitie is niet chique, door de grootste partij en winnaar te negeren. In coalitieland is het gebruikelijk in de informatiefase eerst het gesprek met alle partijen aan te gaan.
  2. Hoe wil je grotere betrokkenheid van burgers als je niet eens praat met hun volksvertegenwoordigers?
  3. Kun je in een samenwerking met meer partijen, die programmatisch verder bij jullie vandaan staan, wel je eigen kleur laten zien?
  4. als het slechts om een intentie gaat, dan spreek je toch niet over de namen van de wethouders (4 mannen!)? Waarom zou er bij BBE iemand opstappen als het om een intentie gaat?
  5. Volgens mij willen CDA en CU ook absoluut een toekomst voor Ermelo waar mensen gezond kunnen leven, wonen, ontspannen, werken en besturen.

 2. Arno Goessen

  Als niet aan een politieke partij gebonden inwoner van Ermelo voel ik de noodzaak hierop te reageren.
  Prima dat jullie een andere vorm van een programma willen maken. De weg er naar toe had netter gekund. Door met de hele raad de weg naar een college te gaan, hadden jullie invulling kunnen geven aan transparantie en helderheid. Het resultaat had uiteindelijk hetzelfde kunnen zijn.
  Dit lijkt erop dat de moed en lef ontbreekt om met CDA en CU te gaan praten. Waarschijnlijk hebben de 4 partners onvoldoende vertrouwen in zichzelf om deze partijen te bewegen een andere weg te bewandelen dan tot nu toe.
  Je kunt het proces ook onder achterkamertjesgedrag scharen.
  Bij PE constateer ik dat in 8 jaar mee besturen er geen verandering te weeg is gebracht. Als jullie zo ontevreden waren waarom dan niet eerder stappen ondernomen en opgestapt uit de coalitie. Of spelen dan de persoonlijke belangen een te grote rol?
  Benieuwd ben ik naar de SGP, hoe gaan zij om met progressieve denkbeelden zoals emancipatie, sport, cultuur, zondagsrust, zwembad, huis van cultuur en bestuur, etc.
  Ik las dat er 4 wethouders zouden worden geleverd. Hoe verklaart BBE dat, als ze steeds hebben geroepen dat het gemakkelijk met 3 wethouders kon worden gedaan. De VVD heeft zich de afgelopen jaren niet laten zien als een stabiele partij. Ook hier speelden persoonlijke belangen een grotere rol dan het belang van een goede raad te vormen.
  Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat in deze gang van zaken persoonlijke belangen, macht, wethouder houden of mogen leveren een grotere rol spelen dan de politiek inhoudelijke. Mariëlle Kuijpers heeft het goed gezien. Zo ga je niet met elkaar om.