Evelien Kars, raadslid

geplaatst in: Raadsleden | 0

Kent u mij? Maar nog belangrijker ken ik u?

Immers in de raad vertegenwoordig je de inwoners van Ermelo. En dat zijn er volgens diverse websites meer dan 26.000. Meer vrouwen dan mannen, leeftijden uiteenlopend, gezinssamenstelling ook zeer divers. Wat is dan belangrijk? Want zo uiteenlopend als de samenstelling is, zo uiteenlopend zullen ook de meningen zijn.

En meningen zijn er. Ook over de rol van de raad. Nu ik enige tijd mee loop, vormt het een geliefd gespreksonderwerp. Op verjaardagen, langs de zijlijn bij de sportvelden, op mijn werk. Iedereen vindt er wel wat van. Maar mist soms ook informatie om er gefundeerd iets van te vinden.

Je hoort dan bijvoorbeeld: is daar nou nog geen besluit over genomen? Moet er nu weer een dure adviseur ingehuurd worden? Wat levert dat nou allemaal op?  Weggegooid geld – eerst iets bestraten en vervolgens weer open breken, niet goed over nagedacht.

Ook ik maak mij daar schuldig aan. En dan kan je twee dingen doen: aan de zijlijn blijven staan of je ergens in gaan verdiepen. Want als burgemeester en wethouders kan je niet met die ruim 26.000 inwoners in gesprek. Maar ik kan wel mijn steentje bijdragen aan het zichtbaar maken van waarom bepaalde keuzes zijn gemaakt. Maar ook hoe u uw stem kunt laten horen. Wat overigens niet betekent dat als u maar iets vertelt, dit ook waargemaakt kan worden.

De raad zit er immers niet voor de individuele burger, maar voor alle burgers, de ruim 26.000. Daar wil ik mij voor gaan inzetten. En dan het liefst op het terrein van Ruimtelijke Ordening – dan komt mijn studie Ruimtelijke Ordening en Planologie goed van pas. Vanuit Progressief Ermelo zijn daar duidelijke uitgangspunten voor: “Naar een gezonde toekomst”, vertaald in concrete uitgangspunten gekoppeld aan leven, wonen, werken, ontspannen en besturen. Dit zal de lat zijn waarlangs ik ideeën leg, ingebracht door college maar ook door u als burger. Gericht op het verbinden, zodat er ruimte is voor initiatieven en er mooie plannen gerealiseerd kunnen worden in Ermelo.

Dan toch ook mezelf nog in het kort: sinds 1976 woonachtig in Ermelo, getrouwd, moeder van een zoon en twee dochters, in de leeftijd van 14, 13 en 10 jaar, alle drie sportief – bij Dindoa, de Gelderse balletstudio en Sparta – , sinds 2007 werkzaam als manager van de peuterspeelzalen, daarvoor diverse functies als adviseur op het gebied van woningbouwcorporaties.

Ik wil u graag leren kennen!

Evelien Kars

E: e.kars@ermelo.nl