Alex Kleijnen, raadslid

geplaatst in: Raadsleden | 0

In 2016, halverwege de huidige raadsperiode 2014 – 2018 had ik me voorgenomen niet meer beschikbaar te zijn voor een nieuwe raadstermijn. Ik had er geen belang meer bij. De combinatie full time werk én raadslid zijn, woog zwaar. Lange werkdagen, veel uithuizig, weinig vrije tijd. Thuis waren ze niet altijd blij met mij. Maar inmiddels ben ik met pensioen en is er meer ruimte. Daarom én omdat ik me nog gezond en vitaal voel, heb ik me opnieuw beschikbaar gesteld.

In mijn werkzame leven was ik eerst verpleegkundige. Na een studie aan de sociale academie werd ik maatschappelijk werker. Mensen begeleiden die het op eigen kracht of met steun van hun naasten (even) niet redden. Daarbij is het belangrijk dat de gemeente haar voorzieningen op orde heeft. Zo is mijn interesse voor de lokale politiek ontstaan.

In 2006 werd ik actief lid van Progressief Ermelo. Een weloverwogen keuze omdat PE vanuit haar beginselen gericht is op de sociaal en economisch minst sterkeren. Inwoners moeten bij nood kunnen terugvallen op de gemeente. Dat publieke belang dien ik graag. Daarom is het goed dat er iemand met een maatschappelijk werk achtergrond in de raad zit.

In mijn 3e raadstermijn (2018-2022) ga ik, naast het gewoonlijke raadswerk, bezig met het thema ‘dementievriendelijke gemeente’. Dat is nodig. Het aantal mensen met de diagnose dementie loopt de komende jaren sterk op. Als gemeente zullen we ons daar op moeten instellen. Een ander punt is zuinig zijn op onze gemeentelijke monumenten. Teloorgang van kostbaar cultureel erfgoed voorkomen. Als laatste bijzonder onderwerp noem ik de schuldhulpverlening. Dat verdient ook nadere aandacht.

Alex Kleijnen
A: Lange Haeg 106
E: a.kleijnen@chello.nl
T: 06 – 155 122 88