Dichterbij

geplaatst in: Algemeen | 0

door Anneke Knoppert – Dichterbij, de titel van het coalitieakkoord van Progressief Ermelo, BurgerBelangen Ermelo, de SGP en de VVD. Een akkoord van vier zo op het eerste gezicht niet voor de hand liggende partners en dan ook nog in zeer korte tijd tot stand gekomen. Een akkoord ook op hoofdlijnen geschreven wat de mogelijkheid biedt voor een grotere rol voor de gemeenteraad en dus voor alle 21 door de inwoners van Ermelo gekozen volksvertegenwoordigers en niet enkel voor de coalitiepartijen.

In februari, dus nog vóór de verkiezingen van 21 maart, hebben de fractievoorzitters van alle op dat moment vertegenwoordigde partijen in de gemeenteraad met elkaar afgesproken om een werkgroep op te richten met als doel het opzetten van een raadsprogramma. Zodat de raad niet meer steeds achter het college aan hoeft te rennen maar zélf kan bepalen wat er op de agenda komt, wanneer dat gebeurt en hoe het behandeld gaat worden. Een goed besluit van de toenmalige fractievoorzitters waar het nieuwe coalitieakkoord volop de ruimte voor biedt.

Hoe we dit gaan doen? Allereerst zal de hele raad (dus coalitie én oppositie) acht onderwerpen kiezen waarover zij met de samenleving (inwoners, organisaties, deskundigen) zal gaan praten in te organiseren overlegsessies. Dit zou nog voor de zomer moeten gebeuren. Met alle verzamelde informatie zal de raad beslissen hoe deze besproken onderwerpen op de raadsagenda gezet gaan worden; hoe en wanneer wil de raad dit behandelen? Dit maatschappelijke raadsprogramma maakt participatie mogelijk vanaf het begin van een onderwerp/project. Deze manier van werken is vooruitlopend op de nieuwe Omgevingswet, maar bovenal is deze manier van werken iets wat bij deze tijd past, een tijd waarin de mensen willen meepraten over zaken die hun eigen leefomgeving betreffen. En dan niet achteraf nog een beetje maar gewoon vanaf het begin. De uiteindelijke verantwoordelijkheid blijft liggen waar die hoort, namelijk bij de gemeenteraad. Zij zijn tenslotte de gekozen en beëdigde volksvertegenwoordigers. Uw volksvertegenwoordigers.

Nieuwsgierig geworden naar het coalitieakkoord?  Coalitieakkoord_gemeente_Ermelo_2018-2022