Het kan iedere oudere overkomen

geplaatst in: Algemeen, column | 0

door Alex Kleijnen – Hoe ouder we worden, hoe groter de kans op dementie. In 2015 woonden er in Ermelo 530 mensen met de diagnose dementie. Dat aantal loopt de komende jaren vanwege de vergrijzing sterk op. In 2025 is de prognose dat er 800 mensen getroffen zijn door deze ziekte, in 2030 zitten we al op 950 mensen (bron: Alzheimer Nederland)

Iedere vijf jaar komen er in Ermelo dus zo’n 150 mensen bij met deze ziekte. Dat betekent dat er straks in bijna iedere straat mensen met dementie wonen. En zolang er nog geen genezing mogelijk is, zullen we ons daarop moeten instellen. De gevolgen zijn namelijk groot; voor de persoon zelf én voor zijn directe omgeving. Ik weet waarover ik spreek: als oud maatschappelijk werker heb ik veel te maken gehad met deze problematiek.

Voorheen hadden we de verzorgingshuizen, dat bood vaak een passende oplossing. Nog steeds vind ik het jammer dat het Rijk deze voorziening heeft afgeschaft. Hierdoor blijven ouderen met dementie, soms noodgedwongen, te lang thuis wonen. Ook als het eigenlijk niet meer kan want alleen de crisis- en zwaardere gevallen komen in het verpleeghuis. Dat trekt een forse wissel op de thuiszorg en de huisarts maar vooral toch op de mantelzorg/familie. Overbelasting ligt op de loer en als dat gebeurt dan ben je nog verder van huis.

De gemeente steunt via stichting Welzijn Ermelo en anderen: er is dagopvang, begeleiding aan huis en hulp bij de huishouding beschikbaar. Daarnaast speciale inloopbijeenkomsten, het georganiseerd vrijwilligerswerk en, niet te vergeten, het Alzheimer Café! Activiteiten en voorzieningen die het mogelijk willen maken dat ouderen met geheugenproblemen veilig thuis kunnen blijven wonen en maatschappelijk niet buitengesloten raken. Dat is toch wat de meeste mensen het liefst willen.

Met de bovengeschetste groei in aantallen is aandacht en extra inspanning nodig. Wonen mét zorg is een belangrijk thema. En hoe te bevorderen dat mensen met dementie gewoon kunnen blijven meedoen en dat er voldoende steun is voor de naasten. Hoe zorgen we ervoor dat Ermelo nog meer een echte dementie-vriendelijke gemeente wordt?

Wat mij betreft een belangrijk onderwerp voor het programma van de nieuwe raad. Daar wil ik mij graag voor inzetten!