Een passende woning voor iedereen

geplaatst in: Algemeen | 1

door Anneke Knoppert – Welke partij had dit niet op de een of andere manier in hun verkiezingsprogramma staan? Een woning financieel passend bij de verschillende doelgroepen staat in het coalitieakkoord. Woonvoorzieningen voor inwoners met een zorgvraag, mensen met een urgentie en tijdelijke woning zoekenden. Niemand zal hier tegen zijn, waarom zou je ook? Zeker in een dorp als Ermelo wat zich altijd vol trots presenteert als een ‘zorgdorp’. Progressief Ermelo is er dan ook van overtuigd dat het college een goed besluit heeft genomen om er samen met de regio voor te zorgen dat mensen die niet in een reguliere woonomgeving kunnen wonen toch een eigen woonruimte kunnen huren. Er is gekozen voor de lokatie aan de Zandkampweg. Idealiter zouden deze maatwerkwoningen op het terrein van een van de zorginstellingen staan maar als deze instellingen dat niet willen kun je dat als gemeente niet afdwingen, de gemeente is immers geen eigenaar van die grond.

Omwonenden voelen zich overvallen door de plannen en dat is begrijpelijk maar eerder was er geen duidelijkheid over de locatie dus dan kun je als gemeente de omwonenden ook niet eerder informeren. En dan is er ook nog de vraag wie je als omwonenden ziet.

Dat omwonenden bezorgd zijn lijkt niet meer dan logisch en wij vinden het daarom heel belangrijk dat er op korte termijn met hen gesproken wordt om onduidelijkheden over toezicht en regels weg te nemen. Het feit dat de gemeente de verantwoordelijkheid neemt om voor maatwerkwoningen te zorgen en de locatie staan wat ons betreft niet ter discussie, hoe e.e.a. het beste ingevuld en begeleid gaat worden natuurlijk wel.

  1. De With

    Ook hier weer foute aannames. Vanuit Veldwijk wordt aangegeven dat er wel degelijk plek is bij de zorginstellingen. Echter voor 3 jaar. Mooi de tijd om het hele proces fatsoenlijk te doorlopen en nu wel alle aspecten voor de locatiekeuze re doorlopen.