Speuld

geplaatst in: Algemeen | 0

door René Arts – Soms moet je als raadslid binnen de gemeente Ermelo wat verder reizen. Zo was ik samen met onze fractievertegenwoordiger Ivio Damming op bezoek aan de Garderenseweg in Speuld, nog net voor de grens met Garderen. Het was overigens een hele mooie reis.

We waren op bezoek bij een groep bewoners van Speuld. Een van deze mensen had gereageerd op mijn stukje over verkeer wat in het Ermelo’s Weekblad heeft gestaan. Deze mensen maken zich zorgen over het sluipverkeer dat gebruik maakt van de Garderenseweg, en de behoorlijke hoeveelheid vrachtwagens. Ook ervaart men overlast van motorrijders die soms nogal wat geluid produceren.

We hebben een goed gesprek gehad over mogelijke oplossingen zoals drempels, spiegels, flitspalen en het afwaarderen van de Drieërweg. Ook het onderhoud aan de Garderenseweg kan beter.

Komend najaar gaat de gemeenteraad zich buigen over het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (het GVVP) en het Wegenbeheersplan. Dan gaan wij zeker kijken wat er van de suggesties meegenomen kan worden in deze plannen. Een de bewoners gaat zelf kijken of er binnen Speuld meer draagvlak is voor hun ideeën.

Misschien hebt u ook suggesties of ervaart u hele andere verkeersproblemen? Dan horen wij dat graag!