100 Woorden over stilte…

geplaatst in: Algemeen, column | 1

door Evelien Kars – Volksvertegenwoordiger, dat is wat ik ben. En vanuit die rol een 100 woorden aan mijn collega raadsleden. Los van partijpolitiek. Op persoonlijke titel. Zonder motie of amendement.

De stemmen staken… de discussie stopt… stilte… Dat gebeurde in de raadsvergadering tijdens het behandelen van de begroting.

Maar met stilte kan je niet besturen. Stilte levert hopelijk wel bezinning. Het besef dat we met elkaar als voltallige raad verantwoordelijk zijn voor het besturen van Ermelo, dat eenieder wat water bij de wijn moet doen. Er kaders zijn vastgesteld, waarbinnen de oplossing gevonden dient te worden. Bij voorkeur unaniem. Dan trakteer ik bitterballen.

  1. jobert

    Oké, durf je ook zover te gaan dat verschil van 1 stem onvoldoende draagvlak is?
    Met andere woorden.. onderwerpen die alle Burgers betreffen behoren of extra hoorronde te kennen (burgerpeiling) of standaard 2/3 draagvlak in de raad…. trakteer ik mee!