Negen maanden

geplaatst in: Algemeen | 0

Door Anneke Knoppert – Gezond leven is een van thema’s uit ons verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen van afgelopen maart. En nee, dan hebben wij het niet over stoppen met roken en minder eten en drinken (hoewel dat uiteraard ook belangrijk is) maar over onze leefomgeving. In ons verkiezingsprogramma schrijven wij daarover:

“Een gezond leven speelt zich af in een leefomgeving die schoon en veilig is en waarin men oog heeft voor elkaar, waar men zorg krijgt en zorg geeft. Met aandacht voor de omgeving ontstaat een aantrekkelijke en gevarieerde openbare ruimte waar verkeersveiligheid voorop staat en volop ruimte is om te sporten en te bewegen. De inzet van BOA’s en voldoende goede openbare verlichting zorgen voor sociale veiligheid.”

Wat hebben wij, de fractie van PE, daar in de eerste negen maanden van deze raadsperiode mee gedaan?

Allereerst heeft dit uitgangspunt een belangrijke plek in het coalitieakkoord gekregen, alle plannen en voorstellen kunnen, en zullen, door onze fractie daarom met dit uitgangspunt in het hoofd beoordeeld worden. Dat heeft zich o.a. al vertaald naar extra geld in de begroting voor het onderhoud van de openbare ruimte (grijs en groen); het aanjagen van het CPO-project In Vogelvlucht (goedkope woningen voor jongeren die graag in Ermelo blijven wonen); het ijveren voor betere regels in het evenementenbeleid zodat Ermelo leefbaar blijft voor alle inwoners; het besluit voor een nieuw, duurzaam sportcomplex dat betaalbaar blijft voor alle gebruikers; een nieuwe Dialoog voor Ermelose verenigingen, theaterbezoekers, welzijnsorganisaties en culturele verenigingen; wegen waar de maximumsnelheid 30 km blijft of wordt; een erfgoedverordening om de gemeentelijke monumenten beter te kunnen beschermen. Een goed begin, maar het is nog lang niet klaar.

Weet u wat ook onontbeerlijk is voor een gezonde leefomgeving? Een college en raad die er zitten vóór en námens u. Die in gesprek gaan en blijven met inwoners, die algemeen belang altijd zwaarder laten wegen dan het individuele en die openstaan voor ideeën en plannen van haar inwoners. Wij hebben alle intentie om ons steentje bij te dragen aan een gezonde leefomgeving voor iedereen. Heeft u suggesties hoe wij dat nog beter kunnen doen? Wij horen het graag van u!