Eerste Ermelose zonneweide in zicht

geplaatst in: Algemeen | 0


De breed gedragen doelstelling van Ermelo is: Energieneutraal in 2030. Dit betekent dat in 2030 alle energie (voor bedrijven en huishoudens) in Ermelo zelf wordt opgewekt. Om dat te bereiken is een forse inspanning nodig van alle Ermeloërs samen. Het plaatsen van zonnepanelen op woningen en bedrijfsgebouwen begint al steeds meer “gewoon” te worden, maar dat zal lang niet voldoende zijn. Een positieve, nieuwe ontwikkeling is het plan van de eigenaar van de Aalbertshoeve om een weiland als zonneweide in te richten. Op het bedoelde perceel (en nabijgelegen opstal) komen volgens het plan zoveel zonnepanelen te liggen dat er stroom voor zo’n 900 huishoudens mee kan worden opgewekt. Een mooi initiatief waar ook Progressief Ermelo volledig achter kan staan. Wel moet er worden voldaan aan de voorwaarden die de gemeenteraad voor dit soort grootschalige projecten heeft vastgesteld. Die gaan onder andere over een goede landschappelijke inpassing en een juiste verdeling van lusten en lasten. Daar is in de commissievergadering van 11 december door de fracties uitgebreid over gesproken. Als alles verder goed gaat, kan de gemeenteraad in januari een besluit nemen over dit project en komt de gemeentelijk energiedoelstelling weer wat meer in zicht.