Van de voorzitter

geplaatst in: Algemeen | 0

2018 Is een jaar geweest van politieke omslag in Ermelo, van werken aan een ander politiek klimaat met de daar bijbehorende andere bestuurscultuur. Een bestuurscultuur waarin de raad in overleg met de inwoners bepaalt welke belangrijke zaken wanneer en hoe aangepakt gaan worden. De raad bepaalt, het college voert uit waarna de raad controleert. Zo hoort het, zo doen wij het. Gaat zo’n omslag direct allemaal even soepel? Nee, maar dat is ook niet verwonderlijk want dit soort grote veranderingen hebben tijd nodig. Maar de wil is er en de inzet ook, van alle partijen. Het Maatschappelijk Raadsprogramma dat tot stand is gekomen door de enthousiaste inbreng van vele inwoners, de grote inzet van medewerkers van de gemeente, de burgemeester én alle politieke partijen is hier een mooi voorbeeld van.

Ermelo is een ambitieus dorp, maar de politiek zal ook realistisch moeten zijn met haar wensen in deze tijd van beperkte financiële mogelijkheden. Progressief Ermelo wil verantwoordelijk omgaan met het klimaat en ook een aantrekkelijk zwembad, een goede sporthal en een mooie Dialoog hebben. Ook willen wij onze verantwoordelijkheid nemen op sociaalgebied. Wij denken dan aan de jeugd, aan ouderen en de sociaal zwakkeren in ons dorp. Dat betekent dat er soms keuzes gemaakt moeten worden. Niet altijd makkelijk, maar het is wel onze verantwoordelijkheid als lokale politieke partij die al 25 jaar de termen Groen en Sociaal hoog in het vaandel heeft staan. En, zolang wij maar onze keuzes kunnen uitleggen aan onze leden en kiezers in het bijzonder en de inwoners van Ermelo in het algemeen, dan doen wij het goed. De grootste opdracht voor de komende jaren is zorgen voor voldoende sociale woningbouw, iets waar onze fractie en wethouder zich volop voor zullen inzetten.

Voor Progressief Ermelo is het ook een jaar van feest geweest: wij mochten in november op onze drukbezochte feestmiddag terugkijken op 25 bewogen jaren van progressieve samenwerking in de Ermelose politiek en hebben daarmee bewezen dat lokaal politiek samenwerken werkt! Wilt u samen met ons werken aan een gezonde toekomst voor alle inwoners van Ermelo, dan nodigen wij u van harte uit om u aan te sluiten bij Progressief Ermelo. Als lid kunt u mede bepalen hoe de toekomst van Ermelo er uit gaat zien.

Namens het bestuur en de fractie van Progressief Ermelo wens ik u goede dagen toe en een voorspoedig 2019.

Hans Ligtermoet, voorzitter