Het is zover…

geplaatst in: Algemeen | 0

Gisteravond was het een heugelijke avond: het Maatschappelijk raadsprogramma is (unaniem) aangenomen door de gemeenteraad. Een programma gemaakt door de raad met uitgebreide inbreng van inwoners van Ermelo. Afgelopen najaar is de campagne Mooi Ermelo, Denk je mee? opgezet om inwoners uit te nodigen met de raad in gesprek te gaan.

Het eerste onderwerp van gesprek is gekozen door de fracties zelf, namelijk Groen in de leefomgeving. Een aansprekend onderwerp want iedereen heeft er immers mee te maken. Duo’s bestaande uit raadsleden en fractievertegenwoordigers van verschillende partijen hebben op meerdere locaties en meerdere momenten gesproken met inwoners van Ermelo om te vragen hoe zij tegen het groen in hun leefomgeving aankeken en of, en hoe, zij dachten dat het anders zou moeten en welke rol zij daar zelf in zouden willen spelen. Het enthousiasme van zowel de inwoners als de raadsleden was groot en er is veel informatie verzameld. Ook via de sociale media en het online Synthetron gesprek is veel informatie binnengekomen. Al deze informatie is gerubriceerd, besproken en omgezet in opdrachten en aandachtspunten voor het college om uitgevoerd en opgezet te worden en vormt zo het begin van het Maatschappelijk raadsprogramma.

Waar we inwoners ook naar gevraagd hebben is welke onderwerpen zij nog meer op de agenda van het Maatschappelijk raadsprogramma willen hebben. De twee meest genoemde onderwerpen waren wonen en verkeer. Over beide onderwerpen gaat de raad dit jaar uitgebreid in gesprek met u. De overige genoemde onderwerpen komen op een ander moment op de agenda van de raad. Samen bepalen wij zo waar wij in Ermelo mee aan de slag gaan.

Het Maatschappelijk raadsprogramma is een van de speerpunten uit ons coalitieakkoord Dichterbij. Niet als doel op zich, maar als middel om communicatie met de inwoners van Ermelo interactief en aantrekkelijk te maken om zo een vernieuwende en vergaande vorm van inwoners- én overheidsparticipatie te weeg te brengen.