Wonen met zorg en aandacht

geplaatst in: Algemeen | 2
H. Heemstrahuis. Dit verzorgingshuis voor visueel gehandicapten wordt ingericht als (tijdelijke) huisvesting voor spoedzoekers binnen de gemeente.

Door Alex Kleijnen – Onze overheid wil dat mensen die hulpbehoevend zijn, thuis worden verzorgd en begeleid. Zelfstandig blijven, zoveel en zolang als mogelijk met ondersteuning van naasten. Dat is tegenwoordig het uitgangspunt. De zorgwetgeving is er in de afgelopen jaren ook op aangepast. Alleen bij hoge zorgzwaarte en bij crisis kan men voor opname terecht in een instelling of verpleeghuis. De vraag is dus: wat is er nodig om het voor de mensen met een zorg- of begeleidingsbehoefte mogelijk te maken zelfstandig te kunnen (blijven) wonen? Dat is kortweg gezegd de opgave waar de lokale overheid voor staat. Daarom heeft de gemeente, samen met maatschappelijke organisaties, zorginstellingen en inwoners zich in de afgelopen maanden een beeld gevormd over waar de komende jaren aan gewerkt moet worden. Alle politieke partijen hebben in dit proces meegedaan. Dat alles heeft geleid tot de beleidsvisie WONEN MET ZORG & AANDACHT. Een goede eerste stap. Maar papier is geduldig. Het gaat nu om de vervolgstappen. Hoe van visie tot uitvoering te komen? Iedere fractie heeft zijn suggesties en aanbevelingen gegeven.  

Namens de fractie van Progressief Ermelo heb ik de volgende punten benoemd (verkorte versie): samenwerken met de zorginstellingen, de woningcorporaties en de welzijns- en zorgorganisaties is van groot belang want als gemeente kunnen we het niet alleen; concrete afspraken maken welke organisaties welke activiteiten wanneer oppakken; speciale aandacht voor de groeiende doelgroep ouderen; steunpunten in de wijken; onderzoek ontwikkellocatie(s) ten behoeve van nieuwe woonzorgcombinatie(s); aanvullende accommodatie voor spoedzoekers zoals het H. Heemstrahuis.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

2 reacties

  1. Heleen Beukers

    Hoi Alex.
    Het HvH is sterk verouderd en al zeker 10 jaar toe aan renovatie. Kleine ruimtes die niet meer van deze tijd zijn. Het zal veel geld kosten om het te renoveren.

  2. alex kleijnen

    Dag Heleen. Inderdaad, het HvH is ten behoeve van de doelgroep visueel gehandicapten niet meer permanent geschikt. Het HvH wordt nu beperkt opgeknapt voor tijdelijke huisvesting van diverse spoedzoekers (bijvoorbeeld alleenstaande statushouders, mensen die uitstromen uit instelling, mensen in scheiding) Er kunnen straks zo’n 46 personen terecht. De huuropbrengst maakt financiële investering mogelijk. Dit alles in het kader van de maatschappelijke opvang die de gemeente heeft.