Gezond werken

geplaatst in: Algemeen | 0

Door Anneke Knoppert – Om gezond werken mogelijk te maken moeten de nadelige gevolgen van bedrijven naar de omgeving (milieubelasting) zo beperkt mogelijk zijn, wekken bedrijven hun eigen energie op en wordt circulaire economie (kringloopeconomie) waar mogelijk gestimuleerd. Vanuit de maatschappelijke verantwoordelijkheid die bedrijven ook hebben, worden mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt actief naar passend werk begeleid en staan bedrijven daarvoor open.

Een flinke opgave die wij onszelf gesteld hebben die niet in één keer helemaal uitgevoerd zal kunnen worden, maar waar toch al wel stappen in genomen zijn. Omdat het om de bedrijfsvoering van de bedrijven zelf gaat is de rol van ons als individuele politieke partij beperkt, maar als coalitiepartij kunnen wij wel degelijk invloed uitoefenen. Het vraagt om een nieuwe manier van denken en werken en dat wordt volop gedaan.

Er wordt volop gestimuleerd om gebruik te maken van de mogelijkheden voor het verduurzamen van de bedrijven: er zijn adviseurs beschikbaar, er worden voordelige energiescans aangeboden en er zijn subsidieregelingen en leningen beschikbaar. Voor bedrijven die iets extra’s doen m.b.t. verduurzaming kunnen bestaande mogelijkheden verruimd worden. Dit is bijvoorbeeld gebeurd bij de plannen voor Ermelo’s eerste zonneveld in Telgt waar het bestaande bestemmingsplan aangepast is om dit mogelijk te maken.

Een ander goed voorbeeld van het ‘nieuwe denken’ is de verhuizing van De Zaak van Ermelo. Op het perceel van bakkerij Het Sluisje ligt een hoge milieucategorie waardoor het mogelijk was om hier bijvoorbeeld een slachterij te vestigen of om een bestaande uit te breiden, iets wat niet past bij het door ons zo gewenste ‘verkleuren’ (veranderen naar lichtere bedrijvigheid) van industrieterrein Kerkdennen. De Zaak van Ermelo was op zoek naar een nieuwe locatie met een groot gebouw. Nu is er op Kerkdennen dus een bedrijf bijgekomen waar participatie, duurzaamheid en circulaire economie bij elkaar komen. Wat ons betreft een uitstekende invulling van de omschakeling naar een industrieterrein met lichte bedrijvigheid.