Wonen met zorg en aandacht

geplaatst in: Algemeen | 0

“Beschouwingen reiken tot aan de hemel, handelingen komen aan de grond.” Met dit oud-Oosterse gezegde wilde raadslid Alex Kleijnen in de raadsvergadering van afgelopen donderdag maar aangeven dat de beleidsvisie Wonen met zorg en aandacht, hoewel een prima visie, nog wel concreet gemaakt moet worden.

Het aandeel ouderen op het totale inwonersaantal van Ermelo zal sterk toenemen, wat ook van grote invloed zal zijn op het aantal inwoners met dementie. De sociale gevolgen van dementie voor de persoon zelf en voor de omgeving zijn zwaar. Thuiszorg alleen is niet genoeg, speciale woonzorgvoorzieningen zijn onontbeerlijk. Waar kunnen deze gerealiseerd worden?

De locaties van de Wethouder Balverssportzaal en Calluna zijn het waard om serieus bekeken te worden als optie voor een woonzorgcentrum of een andere vorm van geclusterd wonen met zorg, service en dienstverlening. Dit is een van de concrete punten die PE terug wil zien in de uitwerkingsnotitie Wonen met zorg en aandacht.

Andere concrete punten die in de uitwerkingsnotitie terug moeten komen zijn tijdelijke huisvesting – waar gaan we (ver)bouwen en wanneer gaan we dat doen – en hoe blijven wij samen optrekken met de zorginstellingen en -organisaties en de mensen om wie het allemaal gaat: ouderen en gehandicapten, vooral die met een kleine beurs?

Rond de zomer hopen wij het antwoord op onze vragen terug te kunnen lezen in de notitie.