Wat voor een gemeente willen wij zijn?

geplaatst in: Algemeen | 0

Door Aad Bezemer – In het najaar heeft de gemeenteraad de meerjarenbegroting besproken. Bij die bespreking werd snel duidelijk dat zonder een flinke belastingverhoging niet alle plannen die de gemeenteraad heeft, konden worden uitgevoerd. Dit betekende dat er keuzes moeten worden gemaakt. Vraag is dan natuurlijk: wat willen we wel doen en wat moet wachten, of doen we helemaal niet.

De gemeenteraad heeft toen besloten om op dat moment nog geen keuzes te maken, maar om eerst eens goed te kijken naar alle taken die de gemeente nu al uitvoert en de gewenste nieuwe activiteiten. Om daar een goed inzicht in te krijgen wordt nu een zogenaamde Kerntakendiscussie gevoerd. Hiervoor heeft de gemeenteraad een werkgroep ingesteld waar alle fracties een deelnemer in hebben. Deze werkgroep wordt ondersteund door een adviesbureau. Nu de werkgroep al een tijdje aan het werk is, blijkt wel dat het een intensieve klus is die veel tijd vraagt, zowel van de werkgroep als zeker ook van betrokken ambtenaren. Burgers zullen nadrukkelijk de gelegenheid krijgen om er ook iets van te vinden, volgens planning in de maand mei. Uiteindelijk zal de gemeenteraad voor de zomer op basis van de resultaten van deze kerntakendiscussie keuzes kunnen gaan maken.

Tegelijk met deze kerntakendiscussie loopt ook het Maatschappelijk raadsprogramma. Voor dit programma wordt in deze periode het onderwerp Wonen voorbereid. Omdat niet alles tegelijk kan, niet voor raadsleden, niet voor ambtenaren en niet voor burgers, is besloten nu eerst voorrang te geven aan de kerntakendiscussie met als gevolg dat het onderwerp Wonen pas na de zomer aan onze inwoners zal worden voorgelegd. Dat vindt Progressief Ermelo jammer, want we vinden uitvoering het Maatschappelijk raadsprogramma heel belangrijk. Maar we vinden het ook beter om beide onderwerpen vooral zorgvuldig te behandelen en staan dan toch wel achter de gemaakte keuze.