Kunnen we al ontspannen?

geplaatst in: Algemeen | 0

Door Anneke Knoppert – Met een zekere regelmaat pakken wij ons verkiezingsprogramma erbij om te zien of er al iets terechtgekomen is van onze plannen. Een van de vijf thema’s uit ons programma is Gezond Ontspannen. Een breed thema want ontspannen kan op vele manieren. Voor de een is dat door het maken van een flinke wandeling of mooie fietstocht of gewoon door lekker buiten te spelen en voor de ander is dat samen musiceren, tuinieren of sporten. Ook het bijwonen van culturele activiteiten of het volgen van een cursus zijn manieren om te ontspannen. Wat deze verschillende manieren om te ontspannen met elkaar gemeen hebben? Dat ze het beste tot uiting komen in een gezonde, veilige en stimulerende omgeving.

Wij hebben ons vanaf de eerste dag volop ingezet voor de ontwikkeling van een nieuw cultureel centrum voor Ermelo en op 4 oktober jl. heeft de raad onder leiding van de nieuwe coalitie ingestemd met de nieuw te bouwen Dialoog. Door de verbouw van het gemeentehuis is de bouw eigenlijk al gestart: de bibliotheek krijgt meer ruimte, er komen kantoor- en vergaderruimtes t.b.v. de gebruikers van de nieuwe Dialoog en gecombineerd met de nieuwbouw ontstaat zo volop de ruimte om het kloppend culturele hart van Ermelo te worden, gericht op ontmoeting, leren en ontwikkelen. Niet alleen de ruimtes zullen gedeeld worden maar vooral de activiteiten: een lezing over kunst in de bibliotheek waar tegelijkertijd een expositie van leerlingen van Vuvera (de Volksuniversiteit) te zien is met in de pauze een optreden van de muziekschoolleerlingen. Dit soort combinaties bieden eindeloze mogelijkheden. Gebruikmaken van elkaars talenten, mogelijkheden en enthousiasme. Op het leeg te komen deel aan het Raadhuisplein zullen woningen gebouwd worden.

Op diezelfde 4 oktober heeft deze coalitie de knoop doorgehakt voor de bouw van een nieuw en duurzaam sportcentrum op de Zanderij. Inmiddels ligt het bestemmingsplan ter inzage en wanneer alles volgens plan verloopt kan het nieuwe sportcentrum aan het eind van deze raadsperiode in gebruik genomen worden. De beide zwembaden zullen groter en uitgebreider worden zodat ze door meer groepen gebruikers op meer verschillende manieren gebruikt kunnen worden. Ditzelfde geldt ook voor de sporthal, waar in meerdere zalen tegelijk meer gesport kan worden met ook een zaal speciaal voor trampolinespringen. Het besluit voor een nieuw sportcentrum is genomen omdat wij sport en beweging stimuleren voor alle inwoners. De keuze voor de Zanderij heeft als voordeel dat het huidige Calluna gebruikt kan worden tot het nieuwe sportcentrum geopend is en daarna is dit een ideale locatie voor broodnodige woningbouw. Dit laatste is belangrijk omdat wij in het coalitieakkoord afgesproken hebben dat het Pretoriusplein niet langer gezien wordt als woningbouwlocatie. Dit deel van Ermelo is erg ‘versteend’ en het plein zal na de bouw van de nieuwe Prins Willem-Alexanderschool en het afbreken van de oude schoolgebouwen het groene hart worden van deze buurt met uiteraard speelgelegenheid.

Ook aan andere wensen uit dit hoofdstuk uit ons verkiezingsprogramma wordt al volop gewerkt: beter onderhoud van (recreatieve) fietspaden, zitbanken langs looproutes naar het dorp en meer oplaadpunten voor elektrische fietsen. Allemaal zaken die een gezonde manier van ontspannen ten goede komen.