Een bijzondere raadsvergadering

geplaatst in: Algemeen | 1


Door Anneke Knoppert – Raadsvergaderingen zijn iedere keer anders. Vaak heeft dat te maken met de onderwerpen die besproken worden en soms met de grootte van de agenda. De ene keer zijn alle partijen het roerend met elkaar eens, de andere keer wordt er druk gediscussieerd. En dan zijn er natuurlijk vergaderingen die tot laat in de avond doorgaan terwijl ze andere keren al voor de koffiepauze afgelopen zijn.

Afgelopen donderdagavond heb ik ook beleefd als een wat bijzondere raadsvergadering. De onderwerpen die op de agenda stonden waren interessant maar al zeer uitvoerig besproken in de commissievergaderingen van twee weken geleden. Daarom ook waren veel punten geagendeerd als zgn. hamerstuk: dan worden ze niet meer besproken en wordt er enkel over gestemd. Maar deze keer niet.

Zowel het krediet voor fietsstroken langs de Jkh. Dr. C.J. Sandbergweg als het krediet voor de Groenbeheerplannen wilde  de fractie van het CDA toch weer opnieuw bespreken. . Waarom? Was er iets nieuws naar boven gekomen? Moesten er nog belangrijke nieuwe stukken toegevoegd worden? Tijdens de commissie waren er immers geen vragen meer en waren het voor iedereen, ook voor de CDA-fractie, duidelijk hamerstukken. Maar nee niets nieuws, het bleek gewoon een herhaling van de commissievergadering te zijn: dezelfde vragen, dezelfde steken richting andere partijen, dezelfde opmerkingen. Maar ook nu geen eigen plannen voor aanpassingen of aanvullingen. Bijzonder.

Ook de bespreking van het beschikbaar stellen van het budget voor het onderzoek t.b.v. het evenementenbeleid verliep vreemd. Want hoe kan het dat je als CDA-fractie een motie hebt ondersteund maar dat wanneer deze uitgevoerd gaat worden je plotseling extra voorwaarden gaat stellen? Had je jezelf dan niet goed geïnformeerd bij het ondersteunen van de motie? Toch ook wel een beetje bijzonder.

En tot slot nog de motie voor een Witte Anjerperkje in het centrum van Ermelo. Een sympathiek gebaar, daar waren alle partijen het over eens. Maar waarom de opdracht bij het college neerleggen (“over de schutting gooien”)? Waarom niet zelf aan de slag met de samenleving? Waarom wel vooraf vragen om steun bij andere fracties maar vervolgens niet open staan voor gegeven adviezen en suggesties, er zelfs niet eens op reageren? Zo werd dit een heel bijzondere raadsvergadering.

Overigens leken meer fracties op deze lijn te zitten, bij geen van deze onderwerpen kreeg het CDA steun van anderen.

  1. Be de Vries

    Tja….niet te verbaasd zijn..hoor!

    ..immers het CDA afd. .Ermelo heeft feitelijk nooit geleerd hoe het op een constructieve wijze als oppositie partij. politiek kunt (en moet) bedrijven.

    Het CDA Ermelo verslikt zich in het wennen aan hun huidige positie.

    Be de Vries