De taak van de raad inzake Tomassen

geplaatst in: Algemeen | 6


In de vergadering van de commissie Infrastructuur en Ruimte van dinsdag 21 mei is er gesproken over het raadsvoorstel voor het afgeven van een Verklaring van geen bedenkingen (VVGB) Tomassen Duck-To B.V. Met zo’n VVGB kan het college de aanwezige, maar op dit moment nog illegale, bebouwing legaliseren waardoor het bedrijf weer binnen het vorig jaar vastgestelde bestemmingsplan past.

De hoeveelheid bebouwing die gelegaliseerd moet worden is niet groot wanneer gekeken wordt naar het hele terrein, maar om te kunnen legaliseren moet er een goede ruimtelijke onderbouwing gegeven worden. En daar wringt de schoen voor de raadsleden. Zo’n onderbouwing wordt gebaseerd op de aanwezige informatie. In dit geval komt die informatie uit een door Tomassen zelf aangeleverd rapport waarin zij ook zelf de onderbouwing geven. Het college van B&W heeft deze onderbouwing één op één en zonder toelichting overgenomen en verwacht dit ook van de raadsleden.

De raad heeft echter de wettelijke plicht om zelf een oordeel te vormen op basis van onafhankelijke informatie en dus niet op informatie die door de aanvrager zowel aangeleverd als beoordeeld is. Gezien de complexiteit van dit dossier is besloten om een extern adviseur in te schakelen om op die manier de door Tomassen aangeleverde en beoordeelde ruimtelijke onderbouwing te laten toetsen. Pas wanneer dit gebeurd is kunnen de raadsleden, ieder voor zich, een standpunt innemen over het al dan niet afgeven van een VVGB.

Het krijgen van zo’n extern advies kost tijd en daarom zal er in de komende raadsvergadering nog geen besluit genomen worden over het afgeven van de VVGB, maar zal er een motie ingediend worden om dit uitstel te regelen. Uiteraard wil ook de raad dat er zo spoedig mogelijk een besluit genomen kan worden, maar wel op basis van onafhankelijk advies en op een manier die past binnen de wettelijke plicht van de raadsleden.

6 Antwoorden

 1. Herman van Veenendaal

  Lijkt me logisch. “Wij van WC-eend……..”

 2. Gerard Heemskerk

  Ik heb de stukken gezien en het betoog in de cie terug geluisterd.
  Let op: de verklaring van geen bedenkingen is nu in concept opgesteld door B&W. Volgens de Wabo moet de Raad deze verklaring opstellen en ter visie leggen.
  Advies: kijk nog even de tekst van de wet hierop na. Voorkom (weer) procedurefouten!
  Met vriendelijke groet,

  • Stichting DOEH

   Ja Gerard dat klopt helemaal. Er zijn verscheidene uitspraken van de Raad van State die hierover gaan. Het College mag slechts de vraag voor een VVGB doorspelen naar de gemeenteraad, inclusief de daarbij behorende stukken en de Raad is alleen gerechtigd om een ontwerp-VVGB/VVGB op te stellen.

 3. jobert oostindie

  Ik heb de vergadering meegemaakt en bleef achter met een vraag:

  Wat is de toegevoegde waarde van behandeling als de Raad (scommissie) / fracties reeds een (unaniem) standpunt had, voordat de bespreking had plaatsgevonden? (Wat wordt buiten het publieke zicht geregeld)?

  Aanvullend: hoe is het mogelijk dat het College dit al wist (zonder hoor en wederhoor) en met een op schrift gestelde verklaring kon komen (namens het college)?

  Tot slot: Hoe kan het bestaan dat een burgemeester kennelijk niet kan/wil reageren op de motivaties (argumenten onder standpunt) maar wel allerlei niet ter zake doende dreigementen kan delen? (inclusief de milieuschade die gepaard gaat bij afbrak van illegaal opgerichte bouwwerken; SW)

  als climax; Hoe kan de burgemeester in deze kwestie voorbijgaan aan het feit dat een ‘stoute’ partij met een eigen rapport en een eigen uitleg, nooit enkel(!) de basis kan vormen om zo iets stouts te legaliseren (inclusief het blijkbaar zonder derde-beoordeling, legalisering toe te zeggen)?

  mijn antwoord: er gaat hier iets ontzettend mis; iemand is de regie compleet kwijt en dat is niet goed voor iemand die niet alleen boven de partijen en de materie moet staan maar ook onbetwist, onvoorwaardelijk en altijd betrouwbaar moet zijn … Wie belt Ollongren?

 4. Marcella de Bunt

  Ik heb het ook helemaal nageluisterd.
  Dit is toch verschrikkelijk! Wat een partijdigheid van de burgemeester. Wat idioot om te zeggen dat de raadsleden de schuld zijn als Tomassen Duck-to dwangsommen moet gaan betalen. Wie is er nou illegaal bezig? Deze man kan toch geen burgemeester meer zijn! Wie bindt de kat de bel aan??

  • Anneke Knoppert

   @Marcella de Bunt: Zoals u zult hebben gehoord bij het naluisteren van de commissievergadering heeft de commissie besloten om een onafhankelijke deskundige de door Tomassen geleverde onderbouwing te laten toetsen. Progressief Ermelo wacht het resultaat van deze toetsing af voordat wij tot een oordeel komen.