Een slimme gemeente is op haar toekomst voorbereid

geplaatst in: Algemeen | 0

Door Alex Kleijnen – In de komende jaren stijgt de vraag naar dementiezorg aan huis flink. Dat komt door de vergrijzing. We worden met z’n allen ouder. Dat is mooi maar we krijgen hierdoor wel meer te maken met dementie. Daarbij komt dat er alleen bij hoge zorgzwaarte opname in een zorginstelling mogelijk is.

Met deze ontwikkelingen nu al rekening houden, dat is wat de fracties van Progressief Ermelo en de ChristenUnie van het gemeentebestuur vragen. We willen niet dat we straks als gemeente achter de feiten aanlopen. Ieder jaar krijgen gemiddeld zo’n twintig Ermelo’ers de diagnose dementie. Zelfredzaam zijn is dan niet meer vanzelfsprekend. Integendeel!  Regeren is dus vooruitzien. Meebewegen en zorgen dat de gemeentelijke voorzieningen op orde blijven. Denk aan dagopvang, huishoudelijke ondersteuning en begeleiding. Én aandacht voor de mantelzorger thuis. Daar is het allemaal om te doen. Maar het is ook een bewustwordingsgebeuren. Het taboe doorbreken. We willen dat de ziekte meer bekend en herkend wordt. Vanuit Alzheimer Nederland, het pensioenfonds PGGM én het ministerie van VWS is behoorlijk wat geld beschikbaar. Daarmee kunnen we onze inwoners en vrijwilligers kosteloos trainingen ‘omgaan met dementie’ aanbieden. Ook lokale bedrijven, instellingen en organisaties kunnen tegen een verlaagd tarief profiteren van het trainings- en voorlichtingsaanbod.

Beide fracties hebben daarom op eigen initiatief een plan van aanpak gemaakt om Ermelo meer dementie-vriendelijk te maken. De gemeenteraad vergadert er a.s. donderdag over.