Eerlijk, eenvoudig, effectief en efficiënt

geplaatst in: Algemeen | 5

Door Anneke Knoppert – Dit zijn de vier kernwoorden waar ik mijn Algemene beschouwingen bij de behandeling van de Kadernota 2020 omheen geschreven heb. De Kadernota dient als basis voor de plannen en de bijbehorende begroting voor het komende jaar. Belangrijk dus voor partijen om hun kijk op de toekomst van Ermelo te geven. Het is ook het moment waarop je als partij je eigen, politieke kleur kunt laten zien. Het zijn trouwens ook woorden die ik in mijn eigen leven zoveel mogelijk voor ogen houd, hoewel ik eerlijk moet bekennen dat het laatste woord in de praktijk nog weleens wat in de vergetelheid raakt.

De tijden van nu plannen maken en later bedenken hoe je ze gaat betalen zijn voorbij. De Provincie, die onze (Ermelo’s) financiële situatie in de gaten houdt is onverbiddelijk; plannen maken is prima, maar dan wel eerst uitleggen hoe je ze gaat bekostigen. Dat betekent dat je óf je plannen moet aanpassen óf je inkomsten moet verhogen. Of beide. Dit laatste is het geval voor Ermelo omdat het domweg niet mogelijk is om anders de zaken rond te krijgen. De landelijke overheid schuift meer en meer zaken naar de gemeenten maar ‘vergeet’ daar dan voldoende geld achteraan te schuiven. Dit zadelt vele gemeenten op met grote financiële uitdagingen, zo ook Ermelo. Gelukkig hebben wij nu een wethouder van financiën die samen met de medewerkers van zijn afdeling de zaken goed op een rijtje gezet heeft en ons, gemeenteraad, mogelijkheden aanreikt om te voorkomen dat wij straks echt in de financiële problemen komen. Nu is er nog tijd om het tij te keren en om als gemeente te blijven investeren in een goede leefomgeving voor ons allemaal.

Gelukkig zijn er nog volop plannen voor de toekomst zoals betaalbare huisvesting voor jongeren en eengezinshuishoudens, het nieuwe sportpark met sporthal en zwembad, een gezamenlijk onderkomen voor allerlei culturele verenigingen en organisaties, een beter onderhoud van de openbare ruimte en nog veel meer. Wilt u mijn hele Algemene beschouwing lezen? Klik dan hier

5 reacties

 1. Jobert oostindie

  Beste Anneke,
  Tijdens de behandeling in de Raad begon je je verhaal met een leeg beeldscherm, met andere woorden: wat wordt mijn, ons verhaal?
  Het werd geen verhaal van de Raad, net als voorheen werd het een verhaal van de bestuurders die met bestuurlijke argumenten langs bestuurlijke wegen politiek draagvlak wisten te realiseren bij de collegepartijen die elkaar bijna wurgen..
  Wat was/ is het verhaal van PE anders dan het legaliseren van een verwerpelijke bestuurlijke mores? De recreatie ondernemers weten inmiddels wat deze “nieuwe politiek” voor hen betekent…. En betrokken burgers ook!

  • Anneke Knoppert

   Dag Jobert,
   Mijn verhaal was precies dat, míjn verhaal. Namens de fractie van Progressief Ermelo verteld. Je volgt de Ermelose politiek, en dus ook onze partij, al jaren dus dit verhaal over verantwoordelijkheid nemen kan je moeilijk verbaasd hebben. Dus niets “verwerpelijke bestuurlijke mores die gelegaliseerd worden”, maar eindelijk eens de waarheid onder ogen willen zien en daar dan ook naar durven handelen.
   En “collegepartijen die elkaar bijna wurgen”? Die tijd heeft de Ermelo’se politiek achter zich gelaten. Het zou maar zo kunnen zijn dat het college met die voorstellen komt waar de raad om vraagt.
   Dat in dit geval van belastingverhoging de oppositiepartijen er anders over denken is hun goed recht maar laat (vooral in het geval van het CDA) zien dat zij hun verantwoordelijkheid ontlopen.
   De bewering dat de coalitiepartijen nooit ingaan/meegaan met moties en amendementen van de oppositie is nonsens; dat heeft het afgelopen raadseizoen meerdere keren laten zien doordat deze met verschillende meerderheden gesteund werden. Dit gebeurt uiteraard enkel wanneer je het met de inhoud en de intentie eens bent, en dat was in dit geval niet zo.
   Bij ‘nieuwe politiek’ gaat het om meer dan alleen luisteren, praten en overleggen met inwoners en ondernemers. Het gaat er ook om dat je daarna als volksvertegenwoordiger kijkt naar het grote geheel en kiest voor het algemeen belang. Dat is wat wij, en met ons onze coalitiegenoten, gedaan hebben.
   Groet, Anneke

 2. robbert van der horst

  Beste Anneke,

  De vakantiegasten op mijn camping hebben eenvoudige stacaravans op huurgrond en betalen forensenbelasting die nu fors verhoogd wordt. Over deze belastingverhoging zeg je in je Algemene Beschouwingen “Na jaren met enkel inflatieverhogingen is het niet alleen noodzakelijk maar ook verdedigbaar dit wel te doen”
  Daar zijn twee dingen mee: Ten eerste is het feitelijk onjuist. De forensenbelasting is met de huidige verhoging meegerekend de afgelopen tien jaar 101% gestegen. De inflatie over deze periode bedroeg 17 % . Ik verzin dat niet, dat zijn de feiten die door de gemeente zelf zijn verstrekt.
  Ten tweede: wat is er mis met een inflatieverhoging ? Bij de inkomenspolitiek noem je meegaan met de inflatie behoud van koopkracht. Daar is GroenLinks zeker een voorstander van. Een toerist in Ermelo is inwoner van een andere plaats. Of houdt het algemeen belang bij de dorpsgrens op ?
  Ik zie niet hoe deze verhoging van 25 to 50 % verdedigbaar is.
  Tot slot: Voor nieuwe politiek moet je niet kwaadspreken over de oude politiek die te veel voor zich uit heeft geschoven: je kan beter de waarheid spreken en bij je kernprincipes blijven.

  Vriendelijke groet , Robbert van der Horst
  Lid GroenLinks en Bestuurslid Veron

  • Anneke Knoppert

   Dag Robbert,
   Zowel over de forensenbelasting als de toeristenbelasting zijn in het verleden afspraken gemaakt om ze voor vijf jaar vast te leggen. Die periode is nu afgelopen en dus staan ze open voor verhoging. Voor de forensenbelasting geldt ook dat er eerder al afgesproken is om deze op een andere wijze te berekenen. Al met al een forse verhoging, dat realiseren wij ons absoluut. Toch blijven wij erbij dat deze verhoging te rechtvaardigen is gezien de investeringen die gedaan worden (zwembad, fietspaden, centrum etc.). Het zou wat anders zijn als de verhogingen enkel zouden gelden voor de recreatiesector en de inwoners zelf niet ook te maken zouden krijgen met belastingverhogingen, maar dat is geenszins het geval.
   Met inflatieverhoging is niets mis en het zou ons een lief ding zijn wanneer dat genoeg zou zijn geweest, maar dat is het helaas niet. Dat laat de geschiedenis zien: door enkel de inflatieverhogingen toe te passen moest er steeds meer uit de reserves bijbetaald worden, maar zoiets kun je niet oneindig blijven doen. Het gaat hier niet om inkomenspolitiek maar om uitgaven die betaald moeten worden. Dat een toerist in de eigen woonplaats al belasting betaalt klopt, maar die inkomsten zijn voor de gemeente waar hij of zij woont, niet voor de gemeente waar hij of zij recreëert terwijl deze gemeente wel extra kosten heeft voor extra, tijdelijke inwoners.
   Kwaadspreken is nooit goed dus dat doen wij dan ook niet. Vertellen hoe e.e.a. zo ontstaan is, daar verantwoordelijkheid voor nemen en anderen vragen dat ook te doen is iets heel anders. Dat is dat eerlijke verhaal waar ik het over had.
   Groet, Anneke

 3. Anneke Knoppert

  Dag Robbert,
  Zowel over de forensenbelasting als de toeristenbelasting zijn in het verleden afspraken gemaakt om ze voor vijf jaar vast te leggen. Die periode is nu afgelopen en dus staan ze open voor verhoging. Voor de forensenbelasting geldt ook dat er eerder al afgesproken is om deze op een andere wijze te berekenen. Al met al een forse verhoging, dat realiseren wij ons absoluut. Toch blijven wij erbij dat deze verhoging te rechtvaardigen is gezien de investeringen die gedaan worden (zwembad, fietspaden, centrum etc.). Het zou wat anders zijn als de verhogingen enkel zouden gelden voor de recreatiesector en de inwoners zelf niet ook te maken zouden krijgen met belastingverhogingen, maar dat is geenszins het geval.
  Met inflatieverhoging is niets mis en het zou ons een lief ding zijn wanneer dat genoeg zou zijn geweest, maar dat is het helaas niet. Dat laat de geschiedenis zien: door enkel de inflatieverhogingen toe te passen moest er steeds meer uit de reserves bijbetaald worden, maar zoiets kun je niet oneindig blijven doen. Het gaat hier niet om inkomenspolitiek maar om uitgaven die betaald moeten worden. Dat een toerist in de eigen woonplaats al belasting betaalt klopt, maar die inkomsten zijn voor de gemeente waar hij of zij woont, niet voor de gemeente waar hij of zij recreëert terwijl deze gemeente wel extra kosten heeft voor extra, tijdelijke inwoners.
  Kwaadspreken is nooit goed dus dat doen wij dan ook niet. Vertellen hoe e.e.a. zo ontstaan is, daar verantwoordelijkheid voor nemen en anderen vragen dat ook te doen is iets heel anders. Dat is dat eerlijke verhaal waar ik het over had.
  Groet, Anneke