Zuinig zijn op ons cultureel erfgoed

geplaatst in: Algemeen | 2

Door Alex Kleijnen – Zuinig zijn op ons cultureel erfgoed is een punt van aandacht binnen onze fractie. Het toezicht óp en de bescherming ván onze gemeentelijke monumenten was langere tijd in Ermelo een ondergeschoven kindje. Dat zien wij anders. Recent maakten we ons druk over de slechte staat van onderhoud van monumentale hoeve De Heuvel gelegen op het landgoed Veldwijk. Ook voerden we actie over een historisch Hallehuis aan de Zeeweg.

En nu dan is ons oog gevallen op een andere kwestie: Aan het westelijke eind van de Zeeweg, in het open veld tegen de A28, bevindt zich een betonnen object. In de volksmond bekend als bunker. Het bouwsel is in 1941 aangelegd door de Duitse Wehrmacht.  Het heeft sedert 2001 de status van gemeentelijk monument. In ons erfgoedregister staat het omschreven als “schuilplaatsen voormalige schietbaan Horst”. Iets verderop in het veld ligt namelijk een tweede bunker.                                                                                                                                                              De staat van onderhoud van deze gemeentelijke monumenten is ook slecht. Vooral wat betreft de eerstgenoemde bunker. Deze is in gebruik als mest- en gieropslag. Dat kan niet de bedoeling zijn!             

Gelet op de door ons initiatief tot stand gekomen Erfgoedverordening, vragen wij het college actie te ondernemen. Wij zijn benieuwd of het college bereid is om in overleg met de eigenaar te zoeken naar een oplossing. De vraag klemt temeer daar Ermelo volgend jaar haar 75 jaar bevrijding viert. In dat kader heeft de Stichting Behoud Oorlogsherinneringen in het voorjaar van 2020 een route uitgezet. Deze herdenkingsroute voert ook langs deze bunkers. Hoe mooi zou het niet zijn als beide bunkers er dan toonbaar bij liggen?

Maar we trekken de zaak breder. Waarom kiest het college niet voor een actiever Erfgoedbeleid? Waarom niet alle eigenaren van gemeentelijke monumenten aanschrijven en hen attenderen op de onderhoudsplicht? Waarom niet de eigenaren informeren dat de gemeente (en misschien ook de provincie?) qua onderhoudskosten wat kan bijdragen via de subsidieregeling ‘Onderhoud en restauratie van gemeentelijke monumenten’? Een actievere opstelling voorkomt nieuwe problemen in de toekomst.                                                                                                                                                                       

2 reacties

  1. Geert Postma

    Heel goed plan. Het ergert me hoe de bunkers er momenteel bij staan. Hoewel eigendom van de huidige grondeigenaar, daarom nog geen misbruik van een gemeentelijk monument. Renovatie voor rekening van de gemeente Ermelo. Voor de eigenaar een beperkt gebruiksrecht instellen. Voor beide bunkers !

  2. Alex Kleijnen

    Dank voor uw reactie en support heer Postma.
    We porren de gemeente serieus op om met de eigenaar(s) overeen te komen.
    Vriendelijke groet, Alex Kleijnen