Voortschrijdend inzicht of draaien?

geplaatst in: Algemeen | 4

Door Anneke Knoppert – Er wordt de laatste dagen veel gezegd en geschreven over parkeren op de Markt. In het verleden gemaakte keuzes worden in twijfel getrokken, zowel die van de raad als die van het college, en alles wordt van al dan niet genuanceerd commentaar voorzien.

Het zijn altijd de (veel te) lang lopende projecten die de meeste ophef veroorzaken. Dan denk ik bijvoorbeeld aan de Verbinding, het Trefpunt, de Wegwijzer, Klavertje Vier etc. Niet enkel door de complexiteit van dit soort grote projecten, maar vooral ook omdat tijden en omstandigheden vaak veranderen gedurende de doorlooptijd van het project. En wat doe je dan? Plannen aanpassen is moeilijk vanwege getekende overeenkomsten met de ontwikkelaars, maar het is meestal wel precies dát waar inwoners om vragen. En in het kielzog daarvan vaak ook ‘de politiek’.

Zo woedt er nu dus een ‘woordenstrijd’ over óf en hoevéél parkeerplaatsen er op de Markt bij moeten komen (en voor wie), over hoe die daar dan zouden kunnen passen, over wie dat moet betalen en over de drie grote eiken in de gemetselde bak op de parkeerplaats bij de Plus die daarvoor gekapt moeten worden. Een plan waar al over gesproken en besloten is vanaf het begin van de Centrumontwikkeling in 2012. Toen werd immers al gesproken over het zgn. winkelrondje en de verfraaiing van de entree vanaf de Noordkant. Deze zou trouwens groen en uitnodigend worden, zo werd gezegd. Een plan ook waar niet alleen het huidige, het vorige en het college daar weer voor verantwoordelijk is, maar ook de drie gemeenteraden uit diezelfde periodes. Niet ieder los onderdeel van de plannen is altijd unaniem aangenomen, maar er was wel altijd een meerderheid voor. Vaak langs partijlijnen (coalitie – oppositie) wat nu vraagtekens oproept omdat je dan als partij nu soms tégen iets bent waar je eerder vóór was. Of andersom natuurlijk. Voortschrijdend inzicht, zeggen we dan.

Het aantal van 360 parkeerplaatsen op de Markt komt rechtstreeks uit de overeenkomst tussen het (toenmalige) college en de (toenmalige) ontwikkelaar van de Plus. De (toenmalige) gemeenteraad heeft het bestemmingsplan Markt 2.0 op 15 juni 2017 vastgesteld, waardoor de bouw van de extra winkelmeters bij Aldi en Plus, die 360 parkeerplaatsen én de kap van de drie monumentale eiken bij de Plus een feit werden. Progressief Ermelo was toen van mening dat de uitbreiding van het Plus-blok onuitvoerbaar en onwenselijk was. Onuitvoerbaar omdat het aanleggen van 360 parkeerplaatsen gewoon fysiek niet mogelijk is daar en onwenselijk omdat uitbreiding van de Plus zou betekenen dat de bewoners boven de winkel geen enkel uitzicht meer zouden hebben op de weg én omdat uitbreiding zou betekenen dat de drie monumentale eiken gekapt zouden moeten worden. Wij hebben daarom tegen dat onderdeel van het bestemmingsplan gestemd. Helaas waren wij de enige partij die er zo over dacht en is het ons niet gelukt om de andere partijen te overtuigen van ons standpunt.

En nu is er dus de woordenstrijd over wie waarvoor verantwoordelijk is. Het antwoord is simpel: wij allemaal. Daarom is het nu ook aan ons allemaal om met een oplossing te komen. De vorig jaar zomer door de raad gekozen oplossing levert niet de 360 parkeerplaatsen op. Dan blijft over de mogelijkheid om alle bomen en al het groen op en rondom de Markt weg te halen en er een grote stenen vlakte van te maken (tegen al onze eigen regels in); helemaal niets doen en de juridische strijd aangaan (schadevergoeding en hoge kosten) met de ontwikkelaar of het bouwen van een parkeerdek (wat wellicht ook weer ten koste van veel bomen gaat). Moeilijk, moeilijk, moeilijk. Het enige lichtpuntje dat wij zien bij het bouwen van een parkeerdek is dat er dan extra (bovenop de 360) parkeerplaatsen zouden komen die dan afgekocht kunnen worden middels de bestaande Parkeernotaregels door andere plannenmakers in het centrum die niet aan hun eigen parkeerplaatsverplichting kunnen voldoen. En als er dan tóch voldoende parkeerplaatsen zouden zijn, kan het Raadhuisplein mooi autovrij worden en eindelijk écht groen ingericht.

Maar zover zijn wij als fractie nog lang niet. Wij zijn nog steeds van mening dat er in Ermelo geen gebrek aan parkeerplaatsen is en bovendien vinden wij dat je beter kunt inzetten op het gebruik van de fiets; iets dat beter past bij een gemeente die volop inzet op duurzaamheid en een gezonde leefomgeving.

4 reacties

 1. MMT van der Beek

  Goed stuk, parkeerplaats kerkelijk centrum is de hele dag leeg,

  • Anneke

   Dag meneer/mevrouw Van der Beek. De beoogde 360 parkeerplaatsen moeten volgens de overeenkomst op de Markt aangelegd worden. Daar helpt een weinig gebruikte parkeerplaats een paar honderd meter verderop helaas niet bij. Ook niet als alle medewerkers van de gemeente vanaf morgen daar hun auto’s zouden parkeren.
   Groet, Anneke

 2. Gerard Heemskerk

  Oplossen van dit probleem vergt politieke moed en durf. Wat mij betreft zou het welzijn van de bewoners verre moeten gaan boven parkeergemak en meer winkeloppervlak. Dus: voortschrijdend inzicht bij een college-partij ….

  • Anneke

   Dag Gerard. Denk dat er meer partijen nodig zijn voor de oplossing die jij voor ogen hebt. De vraag is dan wel of je als bestuur (college en raad) de gesloten en bevestigde overeenkomst niet wilt nakomen. En of je daar de kosten voor over hebt.
   Groet, Anneke