Afwegingskader woningbouw

geplaatst in: Algemeen | 2

Door Evelien Kars – Als je de te bouwen woningen voor de komende jaren optelt, dan hebben we te veel nieuwbouwplannen. Je mag als gemeente namelijk maar een bepaald aantal woningen toevoegen van de provincie. En met alle plannen die al bekend zijn, gaan we daar overheen. Dus: geen ruimte voor nieuwe plannen, zo luidde het ambtelijke advies.

Dat staat in schril contrast met het beeld dat de samenleving geeft: bouw betaalbare woningen!

En deze ambitie is door het college belangrijker gevonden. Daarbij: je stelt je wel erg kwetsbaar op als een fors aantal te bouwen woningen bij één grondeigenaar ligt, namelijk GGZ Centraal (Veldwijk).

Dan is het goed dat we het afwegingskader hebben. Een moment om als raad geïnformeerd te worden over alle ingediende plannen. Welke vervolgens langs een meetlat gelegd zijn, met criteria als: voegt dit plan de “juiste” woningen toe? Is de aanvraag compleet? Staan er handtekeningen onder? Is het plan haalbaar? Past het binnen het bestaande beleid?

Het resultaat? Een overzicht van 17 ingediende plannen, waarvan uiteindelijk vier met hoge prioriteit worden opgepakt. Deze vier zijn samen goed voor 89 woningen, waarvan 79 sociale woningbouw.

Het is de eerste keer dat op deze wijze gewerkt wordt. En dat er dan teleurstelling is bij enkele initiatiefnemers zal niemand verbazen. Mooi is het wel dat betrokkenen hun kennis en kunde delen met de gemeente en raadsleden. Deze kennis nemen we mee bij de evaluatie. Mogelijk leidt het tot bijstelling van de prioriteiten. Zo komen we weer een stap verder. En kunnen we realiseren wat iedereen graag wil: een goede woning voor iedereen die graag in Ermelo woont. Want samen maken we Ermelo mooier.

2 reacties

 1. Karel

  Beste PE,

  Waarom maar een keer per jaar afwegen? Dat is toch nodeloos vertragend?

 2. Evelien Kars

  Dag Karel,

  Nodeloos vertragend? Het kan juist ook versnellen, iedereen weet wanneer de plannen volledig ingediend moeten zijn, waarna er direct een klap op gegeven kan worden. Zonder eindeloos te overleggen. Zodat we als raad kunnen sturen, en daarmee voorkomen dat er alleen maar bepaalde woningen (lees dure) worden gebouwd.

  Mogelijk dat de evaluatie uitwijst dat twee momenten per jaar beter is. En ik zal jouw opmerking over nodeloos vertragend zeker als criteria aandragen bij de evaluatie!
  Evelien