Probleem en oplossing…

geplaatst in: Algemeen | 0

Door Evelien Kars – Afgelopen woensdag 23 september vond er een gesprek aan de digitale tafel plaats met de heren Stoter en Schuurman van het NMP. Aanleiding voor hen was het ontbreken van een transparante beoordeling rondom subsidie aanvragen. Zij hebben hier vanuit het NMP geen goede ervaringen mee. Ons werd als woordvoerders de vraag gesteld of we deze mening deelden. Ook hadden zij aanbevelingen hoe dit meer transparant en eenduidig te maken.

De aanbevelingen waren helder, openbare afweging, onafhankelijke commissie, datum voor indienen, afspraken over te behalen rendement en nog enkele anderen.

Toch was het antwoord van de wethouder ook helder: de gemeente heeft een transparante wijze van afwegen en verantwoorden. Over de inhoud van de afwijzing hoef je het uiteraard niet eens te zijn. Wel werd door de behandelend ambtenaar toegegeven dat de afwikkeling soms te lang op zich laat wachten. Dit geeft onduidelijkheid voor de indieners van de aanvraag.

Alle woordvoerders waren het erover eens dat een evaluatie van het beleid op zijn plaats is. Wanneer dit precies moet plaatsvinden is nog niet hard afgesproken. Maar de aanbevelingen van het NMP worden door ons zeker meegenomen. Graag horen we daarnaast ook van andere organisaties die subsidie aanvragen hoe zij dit ervaren. En of zij ook tegen het ontbreken van een transparante beoordeling aanlopen. Immer: het beleid moet de inwoners van Ermelo dienen en niet frustreren.

En aan de heren Stoter en Schuurman: nogmaals dank voor uw heldere inbreng, het wordt vervolgd!