Inclusief voor iedereen

geplaatst in: Algemeen | 2

Door Lida Veenstra – Omdat ik merk dat mijn verontwaardiging over wat is gebeurd tijdens een onlangs gehouden beeldvormende tafel niet bezinkt, vind ik het nodig om hieraan wat woorden te wijden. Op 14 april j.l. is tussen twee leden van Village People en een afvaardiging van de gemeenteraad gesproken over problemen rondom zichtbaarheid en acceptatie van mensen uit de LHBTI-community. Village People deed hiermee een appèl aan de raad om de positieve rol die wij hierin als gemeenteraad kunnen hebben, ook daadwerkelijk op te pakken. Wanneer ik het van de zonnige kant bekijk, heeft deze avond opgeleverd dat vijf van de zes fracties zich in het openbaar begripvol, invoelend en respectvol hebben uitgesproken over de mensen om wie dit gaat. Maar wrang genoeg bleek het niet nodig te zijn dat Village People voorbeelden gaf waarmee duidelijk zou worden dat niet iedereen zich zo gedraagt. Dat voorbeeld werd zichtbaar in de vergadering zelf, doordat één raadslid zich onomwonden op geheel andere wijze uitliet. Ik verwoord het hier netjes, maar ik weet dat hij hiermee mensen diep heeft geraakt en gekwetst. Dus voor wie er nog aan twijfelde, is het belang van deze tafel hiermee duidelijk geworden. Wordt vervolgd!

2 reacties

  1. Ruud de Jong

    “wordt vervolgd!”. Ik blijf graag op de hoogte.

  2. Lida Veenstra

    Beste Ruud, dankjewel voor je belangstelling en ik zal het onthouden!