Een Complex Complex

geplaatst in: Algemeen | 0

Door Rob Onderweegs – Na een complex gegoochel met aanpassingen van moties, is uiteindelijk het raadsvoorstel voor de vaststelling van het bestemmingsplan voor de bouw van het nieuwe sportcomplex een feit. Toen dit plan door de raad werd aangenomen, was dat voor Progressief Ermelo, maar vooral voor Bea van ’t Hul en Evelien Kars een bijzonder moment. Bea, die zich in de periode tot en met 2018 heeft hardgemaakt voor een nieuw, groen complex en Evelien die in de periode erna het stokje overnam. 

 “Ik ben trots op wat we in die jaren bereikt hebben, qua vorm en inrichting. Een echt groen en duurzaam complex.”, aldus Bea. Ook het besluit om de Oude Telgterweg een 30 km weg te laten blijven na de oplevering van het sportcomplex is zeer naar de zin van Progressief Ermelo.

De toezegging van het college om zoveel mogelijk bomen te sparen bij de inrichting van de parkeerplaats, was de kers op de taart. Deze bijbehorende motie werd wél unaniem gesteund, terwijl het CDA als enige partij in de gemeenteraad het raadsvoorstel voor de vaststelling van het bestemmingsplan níet steunde.

Stemmen vóór parkeren in het groen, maar tégen het bestemmingsplan waarvoor deze parkeerplaatsen bestemd zijn. Moeilijk uit te leggen. 

Voor Progressief Ermelo nu de volgende sociale uitdaging:

Proberen om op de plek van de Wethouder Balverszaal, naast woningen voor jongeren, seniorenwoningen te realiseren waar senioren samen kunnen wonen als één van beiden verpleeghulp nodig heeft. Geen bejaarden stellen die uit elkaar getrokken hoeven te worden, terwijl zij elkaar in deze periode van hun leven juist zo hard nodig hebben. En voor op de plek van Calluna? Een mooie mix van betaalbare woningen uiteraard.