Verkiezingsprogramma Progressief Ermelo 2022

geplaatst in: Algemeen | 0

Lijsttrekker Evelien Kars is blij met het mooie verkiezingsprogramma van haar partij. “Precies een jaar geleden zijn we via uitgebreide online bijeenkomsten met onze leden in gesprek gegaan over wat wij als partij belangrijk vinden voor Ermelo. Ook hebben we ons laten inspireren door wat de inwoners, verenigingen en bedrijven ons hebben verteld in de vele gesprekken die we de afgelopen jaren met hen hebben gehad. Het is een evenwichtig programma geworden waarin onze kernwaarden ‘Sociaal en Groen’ centraal staan.” 

Bij het schrijven van het programma heeft Progressief Ermelo zich voorgesteld hoe zij zich de gemeente voor zich ziet over 25 jaar. “Keuzes die je nu maakt”, aldus Evelien Kars, “hebben grote gevolgen voor de toekomst. Willen we wel of geen woningen, windmolens of zonneparken bouwen? Is er ruimte voor een extra bedrijventerrein? Als het aan ons ligt dan is Ermelo over 25 jaar nog steeds een vitale gemeente waarin mensen van alle leeftijden een fijne plek kunnen vinden om te wonen. Daarbij willen we ons inzetten voor een leefbare, groene gemeente die uitnodigt tot ontmoeten en die ruimte biedt aan activiteiten op het gebied van kunst, cultuur en ontspanning, wat Ermelo aantrekkelijk en levendig maakt.” 

Evelien Kars benadrukt dat Ermelo volgens haar partij een sociale en solidaire gemeente moet zijn, waarin iedereen zichzelf mag zijn en erbij hoort. En mensen die dat onverhoopt nodig hebben, moeten op de gemeente kunnen rekenen voor zorg en ondersteuning. Wat Progressief Ermelo betreft, wordt er niet gekort op die zorg en ondersteuning voor hen die daarvan afhankelijk zijn.

Progressief Ermelo wil dat de inwoners een nog belangrijkere stem krijgen in wat er gebeurt in de gemeente. “In de afgelopen jaren hebben we daarmee een start gemaakt door de inwoners via maatschappelijke raadsprogramma’s meer inspraak gegeven. Daarbij nodigt de gemeente de inwoners uit om mee te denken over onderwerpen die hen allemaal aangaat. Hopelijk kunnen de inwoners, na de coronaperiode, ook weer aansluiten bij vergaderingen van de gemeenteraad om zelf over onderwerpen mee te praten. Dan ben je als inwoner al betrokken bij de voorbereiding van de besluiten die de gemeenteraad neemt.”, aldus Evelien Kars. 

“In ons verkiezingsprogramma kunt u uitgebreid lezen wat we in de afgelopen periode hebben bereikt en wat onze plannen voor de nieuwe periode zijn. Wij gaan ons inzetten voor een sociaal en groen Ermelo en we hopen dat we daarbij op uw steun en hulp mogen rekenen! We willen het samen doen met alle Ermeloërs. Dát vinden wij belangrijk!”

Hieronder de link naar het verkiezingsprogramma: